PROGRAM ZAWODÓW

DZIEN PIERWSZY PIATEK 22 SIERPNIA 2008 godz. 10:00

 • Konkurs nr 1 50 cm - z ocena stylu jezdzca
 • Konkurs nr 2 60 cm - z ocena stylu jezdzca
 • Konkurs nr 3 70 cm - z ocena stylu jezdzca
 • Konkurs nr 4 80 cm - z ocena stylu jezdzca
 • Konkurs nr 5 90 cm - z ocena stylu jezdzca
 • Konkurs nr 6 100 cm - z ocena stylu jezdzca
 • Konkurs nr 7 110 cm - z ocena stylu jezdzca
 • Konkurs nr 8 120 cm - z ocena stylu jezdzca
 • Konkurs nr 1 RJ 110 cm - z ocena stylu jezdzca
 • Konkurs nr 2 RJ 120 cm - z ocena stylu jezdzca
 • Konkurs nr 3 RK+RJ - dwufazowy Art.274.5.3 – handicapowy: seria A 125 cm kuce,
  seria B 130 cm duVe konie. Pula nagród 1500 zł

DZIEN DRUGI SOBOTA, 23 SIERPNIA 2008 godz. 9:00

 • Konkurs nr 9 50 cm - dokładnosci Art. 238.1.1 Tabela A
 • Konkurs nr 10 60 cm - dokładnosci Art. 238.1.1 Tabela A
 • Konkurs nr 11 70 cm - dokładnosci Art. 238.1.1 Tabela A
 • Konkurs nr 12 80 cm - zwykły z rozgrywka Art.238.2.2 Tabela A
 • Konkurs nr 13 90 cm - zwykły z rozgrywka Art.238.2.2 Tabela A
  Konkurs nr 14 100 cm – zwykły Art. 238.2.1 Tabela A
 • Konkurs nr 15 110 cm - zwykły Art. 238.2.1 Tabela A
 • Konkurs nr 16 120 cm - zwykły Art. 238.2.1 Tabela A
 • Konkurs nr 4RJ 110 cm - zwykły Art. 238.2.1 Tabela A
 • Konkurs nr 5RJ 120 cm - zwykły Art. 238.2.1 Tabela A
 • Konkurs nr 6RK+RJ - zwykły Art. 238.2.1 Tabela A- handicapowy: seria A 130 cm
  kuce, seria B 135 cm duVe konie.

DZIEN TRZECI NIEDZIELA 24 SIERPNIA 2008 godz. 8:00

 • Konkurs nr 17 50 cm - dokładnosci Art. 238.1.1 Tabela A
 • Konkurs nr 18 60 cm - dokładnosci Art. 238.1.1 Tabela A
 • Konkurs nr 19 70 cm - dokładnosci Art. 238.1.1 Tabela A
 • Konkurs nr 20 80 cm - zwykły Art. 238.2.1 Tabela A
 • Konkurs nr 21 90 cm - zwykły Art. 238.2.1 Tabela A
 • Konkurs nr 22 100 cm - zwykły Art.238.2.1 Tabela A
 • Konkurs nr 23 110 cm - zwykły Art.238.2.1 Tabela A
 • Konkurs nr 7RJ 110 cm – zwykły Art.238.2.1 Tabela A
 • Konkurs nr 8RJ 120 cm – zwykły Art.238.2.1 Tabela A
 • Konkurs nr 24 65/65 cm – dokładnosci z rozgrywka Art. 238.1.2 Tabela A –
  Finał grupy A1
 • Konkurs nr 25 80/80 cm - dokładnosci z rozgrywka Art. 238.1.2 Tabela A – Finał
  grupy A2
 • Konkurs nr 26 85/85 cm - dokładnosci z rozgrywka Art. 238.1.2 Tabela A –
  Finał grupy B
 • Konkurs nr 27 100/100 cm - dokładnosci z rozgrywka Art. 238.1.2 Tabela A –
  Finał grupy C
 • Konkurs nr 28 120/120 cm dokładnosci z rozgrywka Art. 238.1.2 Tabela A - Finał
  Małych koni
 • Konkurs nr 29 120/120 cm dwunawrotowy Art. 261.4.3 - Grand Prix Kuców
 • Konkurs nr 9RJ 135 cm zwykły z rozgrywka Art. 238.2.2. - Grand Prix Juniorów