Adres redakcji
Wydawnictwo "Świat Koni"
93-408 Łódź, ul. 3 Maja 64/66 lok. 11

tel./fax 42/ 645 37 37
tel. kom. 0694 427 502

e-mail: redakcja@swiatkoni.pl

Nr rach. bankowego:
BZ WBK S.A. I Oddz. w Łodzi
55 1090 2705 0000 0001 0226 8580

Pracujemy:

od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 - 15.00