Tego jeszcze nie było – w dniu wczorajszym (13.03.23) załoga stadniny podjęła czynny protest przeciwko kolejnym zmianom na stanowisku prezesa stadniny.

 

A przypomnijmy, że od lutego 2016 r. kiedy ze stanowiska usunięty został wieloletni prezes (zarządzał stadniną 16 lat) Marek Trela, żadna z postawionych na czele zarządu osób nie zagościła tam na dłużej - dziś na stanowisku jest piąty (!) p.o. prezesa. Od lutego 2016 funkcję tę sprawowali kolejni nominaci: Marek Skomorowski (luty – maj 2016), Sławomir Pietrzak (czerwiec 2016 – marzec 2018), Grzegorz Czochański (marzec 2018 – kwiecień 2020), Marek Gawlik (kwiecień – wrzesień 2020) i Lucjan Cichosz - od września 2020 do ….

 

I jeszcze małe uzupełnienie; od lutego br. na stanowisko członka zarządu SK Janów powołany został Przemysław Bartoszek (dr n wet. lekarz weterynarii, specjalista chorób koni). Prezes Cichosz ze względu na osiągnięty wiek emerytalny i sprawy osobiste szykował się do przejścia na emeryturę i wprowadzał p. Bartoszka w sprawy zarządzania stadniną, aby mógł przejąć płynnie stery, co podobno było uzgodnione z KOWR, sprawującym nadzór właścicielski nad stadniną.

 

Ale w poniedziałkowy poranek 13 marca br. powstał problem. Załoga została poinformowana, że w drodze do Janowa jest nowa prezes stadniny Hanna Sztuka! Ta wiadomość była jak przysłowiowy „grom z jasnego nieba” – tego nikt się nie spodziewał, o tym nie był nawet uprzedzony zarząd. Zdesperowana załoga stadniny postanowiła działać przeciwko tej (nie wiadomo czyjej) decyzji, nie godząc się na kolejną zmianę, a tym bardziej na osobę mającą zostać prezesem. Przypomnijmy kim jest Hanna Sztuka – mgr filologii polskiej z epizodem we własnej stadninie, następnie w SK Kurozwęki, od 2016 do 2019 dyrektor ds. hodowli w SK Michałów (zwolniona dyscyplinarnie), a od listopada 2021 dyrektor SK Białka (należy dodać, że Białka wchodzi w skład Małopolskiej Hodowli Roślin, przekazanej z KOWR do Ministerstwa Aktywów Państwowych). Niestety Hanna Sztuka nie cieszy się dobrą opinią w środowisku; jest osobą mocno kontrowersyjną, trudno jej było porozumieć się z załogą – za czasów jej rządów z Michałowa odeszli cenieni pracownicy, część z nich powróciła po jej odejściu, podobna sytuacja miała miejsce w Białce i obawy janowskiej załogi co do tej pani były uzasadnione. Stadnina nie może sobie pozwolić na zbyt dużą rotację – hodowla, praca z końmi wymaga ciągłości i stabilności. Ich protest przybrał niespotykaną do tej pory formę – po prostu zamknęli bramę stadniny i postanowili nie wpuścić Hanny Sztuki, dopóki nie przyjedzie do nich z wytłumaczeniem tej decyzji ktoś z władz. I tu ciekawa sytuacja – podobno w KOWR nie wiedziano o tej decyzji; normalnie nowego prezesa wprowadzał ktoś z nadzoru właścicielskiego; Białka nie podlega pod KOWR – kto zatem podpisał nominację ??? Jakaś próba sił dwóch resortów ???

 

Zdesperowana załoga wystosowała list do dyrektora KOWR Waldemara Humięckiego (w załączeniu), który podpisali wszyscy pracownicy, domagając się zmiany decyzji, pozostawienia przyjętych wcześniej uzgodnień. 

 

Hanna Sztuka po podjechaniu pod zabarykadowaną bramę wycofała się. Przedstawicielom licznie zgromadzonych od rana mediów powiedziała m.in. : …”Jak pani będzie chciała do siebie przekonać pracowników, którzy teraz protestują? – Przede wszystkim nie jestem do końca pewna, czy to są wszystko pracownicy. Myślę, że jest to niepotrzebne uwikłanie się poprzedniego zarządu w takie sprawy związkowe – mówi Hanna Sztuka. – Mogę tylko powiedzieć, że mam poparcie związków zawodowych, OPZZ rolników. Myślę, że pracownicy mają, albo przynajmniej powinni mieć świadomość, w jakiej kondycji jest spółka. Krótko mówiąc, to nie jest tak, że wybieramy sobie przewodniczącego spotkania. To właściciel decyduje jaki menedżer kieruje przedsiębiorstwem, wyznacza mu zadania. A pracownicy mają swój zakres obowiązków i muszą się z niego wywiązywać...”

 

A to zdanie załogi : …” Chcielibyśmy, żeby prezesem był obecny wiceprezes – mówią. – Uważamy, że on się nadaje na to stanowisko. Jest lekarzem weterynarii, ma naprawdę duże kompetencje. Widać u niego zaangażowanie. To młody człowiek. Zostawił też rodzinę, przyjechał tu sam. Chcieliśmy poznać stanowisko Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pod który podlega stadnina. Niestety, jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi…”

 

Do wieczora załoga czekała na odpowiedź z KOWR; w nocy protestujący pełnili dyżury.

 

Dziś od rana protest trwa nadal. Hanna Sztuka poinformowała próbujących się umówić z nią na rozmowę w Janowie dziennikarzy, że siłą w stadniny wchodzić nie będzie i udała się do Warszawy. 

 

Na rozwój wydarzeń od rana czekają przedstawiciele mediów; w zaistniałej sytuacji Przemysław Bartoszek wydał oświadczenie (w załączeniu).

 

Około godz. 15.00 do Janowa przyjechał przedstawiciel KOWR, ale bez Hanny Sztuki. 

 

Czekamy na wyniki rozmów…..

 

I już wszystko jest jasne : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z dniem 13 marca 2023 r. dokonał zmian w składzie Zarządu Spółki „Stadnina Koni Janów Podlaski” Sp. z o.o.

W związku ze złożoną rezygnacją, odwołał ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Lucjana Cichosza i w jego miejsce powołał na to stanowisko Hannę Sztukę.

Zostawiam to bez komentarza.

 

Ps. W ub. roku do dekoracji białeckiego konia Hanna Sztuka ówczesna dyrektor SK Białka wyszła w mundurze SK Michałów - na rękawie doszyła sobie logo Białki, śmieliśmy się wtedy, że tylko Janowa jej brak - i chyba wypowiedzieliśmy to w złą godzinę. Dostała, co chciała ....

 

W załącznikach, poniżej publikujemy oświadczenie Pracowników SK Janów Podlaski oraz lekarza weterynarii - Przemysława Bartoszka