Za nami Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZJ.  Po odwołaniu ze stanowiska prezesa Oskara Szrajera  przyszedł czas na wybór nowego prezesa i uzupełnienie składu zarządu. 

Na stanowisko prezesa zgłoszony był tylko jeden kandydat w osobie pana Marcina Kamińskiego. Jego kandydaturę poparło 47 delegatów a 37 było przeciw, 7 się wstrzymało. 

Z ogromnym zaufaniem delegatów spotkała się kandydatura pana Dominika Nowackiego na członka zarządu. Po krótkim wystąpieniu kandydata, 73 Delegatów poparło jego osobę, trzech było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

 

Skład Zarządu PZJ:

  • Marcin Kamiński - prezes
  • Hubert Kierznowski
  • Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz
  • Patrycja  Kaczorowska
  • Dominik Nowacki