W związku z wejściem w życie Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r., opublikowanej 22 grudnia 2022 roku, począwszy od dnia dzisiejszego każdy właściciel konia musi uzyskać w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) numer ewidencji producenta. Właściciele stajni, ośrodków jeździeckich i gospodarstw muszą uzyskać w ARiMR numer siedziby stada.

 

 

Ustawodawca określił bardzo ściśle czas na uzyskanie tych numerów na 3 miesiące liczone od dnia dzisiejszego. Bez tych numerów nie będzie możliwa identyfikacja konia i przeprowadzenie takich czynności jak zgłoszenie urodzenia, zmiana właściciela czy zmiana miejsca pobytu konia.

Numery te można uzyskać składając osobiście wniosek w powiatowym biurze ARiMR lub poprzez skorzystanie e-PUAP z podpisem kwalifikowanym.

Wraz z nadaniem przez ARiMR numeru EP przyznany zostanie wnioskodawcy login i hasło do komputerowej bazy danych.

 

Adresy powiatowych biur ARiMR można znaleźć: TUTAJ

 

Jaki cel przyświecał ustawodawcy przy wprowadzaniu tej ustawy? Czy jest nim jedynie stworzenie realnej bazy koniowatych? Czy może w kolejnym kroku można spodziewać się np. kolejnych obciążeń podatkowych dla właścicieli koni, stajni i ośrodków jeździeckich.


Postaramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania. Początek roku jest jednak dla urzędników państwowych czasem bardzo gorącym i trzeba chyba uzbroić się w cierpliwość.

 

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że niedotrzymanie trzymiesięcznego terminu zgłoszenia zgodnie z ustawą wiązać się będzie z karą grzywny.

 

Z pewnością wrócimy do tematu, kiedy uda nam się uzyskać więcej informacji.