Europejska Federacja Jeździecka EEF i Międzynarodowe Stowarzyszenie Luzaków IGA (International Grooms Association) wznowiły współpracę. Jej celem ma być budowanie właściwego wizerunku sportu jeździeckiego.

 


W nowym dokumencie o współpracy, „Memorandum of Understanding”, obie strony zapewniają, że będą promować „aspekt ludzki w sektorze wspólnego działania”. Będą wspólnie promować dobre praktyki i troskę o dobrostan uczestniczących w sporcie jeździeckim koni oraz ludzi.

Umowa, w formie protokołu ustaleń (MoU), formalizuje wzajemne interakcje i wzmacnia istniejące relacje między EEF a IGA. Choć dobro koni leży u podstaw obu organizacji, to świeżo podpisany dokument mówi również o wspólnym dążeniu do przyspieszenia niezbędnych modernizacji w celu ochrony pracowników stajennych. Ma to na celu zrównoważenie rozwoju sportu jeździeckiego.

 


Theo Ploegmakers, przewodniczący EEF powiedział:

IGA szybko się zmobilizowała i stworzyła niezwykle pozytywny wpływ i głos dla pracowników stajennych w naszej branży. EEF uznaje ich kluczową rolę w zapewnieniu dobrostanu koni i znaczenie ochrony ich źródeł utrzymania, zarówno teraz, jak i w przyszłości, co również stanowi istotną część licencji społecznej dla naszej branży. Jesteśmy dumni z zacieśnienia naszych relacji z IGA i dalszej współpracy nad naszymi wspólnymi celami.

 


Lucy Katan, dyrektor wykonawczy IGA, powiedziała:

Współpraca z EEF to ważny kamień milowy na naszej drodze. Aby osiągnąć bardzo potrzebne dla pracowników stajni modernizacje w sporcie jeździeckim, konieczna jest współpraca z równie przyszłościowymi i postępowymi organizacjami. Po prostu nie możemy tego zrobić sami, dlatego dziękujemy EEF za zaufanie i wiarę w IGA na tak wczesnym etapie. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z organizacją, która podziela nasz cel, jakim jest zapewnienie dobrostanu koni i ludzi w całym sporcie jeździeckim.

 


Warto dodać, że nieco wcześniej, w styczniu 2023 roku IGA podpisała dwustronną umowę Memorandum of Agreement z British Grooms Association (BGA).
BGA jest krajowym stowarzyszeniem zawodowym luzaków pracujących we wszystkich sektorach przemysłu jeździeckiego w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Organizacja została założona w 2007 roku przez grupę byłych stajennych. Od tego czasu reprezentuje interesy stajennych pracujących w branży jeździeckiej w Wielkiej Brytanii.

 

W 2020 roku ankieta przeprowadzona wśród stajennych biorących udział w zawodach wykazała wyraźne zapotrzebowanie na międzynarodowe stowarzyszenie członkowskie.
Realizacją tej potrzeby było powstanie przy dużym wsparciu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) IGA, w kwietniu 2022 roku. Utworzono IGA przy wsparciu FEI w celu reprezentowania luzaków na poziomie FEI pracujących w międzynarodowym sporcie konnym.

 

Podpisanie w tym roku „Memorandum of Agreement” z BGA oraz „Memorandum of Understanding” z EEF pokazuje, że oba IGA stara się być głosem wszystkich pracowników stajennych uczestniczących w sporcie jeździeckim.

 

Działanie IGA to bardzo czytelny sygnał, że w walce o licencję społeczną dla szeroko pojmowanego jeździectwa ważne jest nie tylko świadome działanie wszystkich uczestników tej gałęzi przemysłu końskiego w odniesieniu do poszanowania praw zwierząt, ale również poprawienie uznania i dobrostanu luzaków pracujących na wszystkich jego poziomach.