SKOKOWA LIGA SKJ-TU
REGULAMIN

§ 1
postanowienia ogólne

 • Liga polega na zdobywaniu punktów rankingowych w poszczególnych
  konkursach; Wszytkie konkursy zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZJ.
 • Zawodnicy mogą startować i zdobywać punkty na różnych koniach;
 • Zawodnicy będą zdobywać punkty rankingowe adekwatnie do miejsca zajętego w
  konkursie;
 • W jedym konkursie zawodnikowi będą się liczyły tylko punkty zdobyte za zajęcie
  lepszego miejsce w konkursie;
 • Zawodnicy mogą zdobywać punkty jednocześnie w różnych kategoriach i zostać
  zwycięzcą ligi w różnych klasach;
 • Aby być slasyfikowanym w lidze wystarczy wnieść jednorazową składkę 20pln,
  która w całości zostanie przekazana na nagrody. Wpłaty należy dokonać przed
  pierwszym startem w konkursie ligowym, w przeciwnym razie, zawodnikowi nie
  będą naliczone punkty;
 • Zawodnik będzie miał możliwość zdobycia punktów podczas 10 dni halowych
  zawodów reginalnych rozegranych w Sopocie, jadnak do klasyfikacji będą brane
  pod uwage większe wartości punktowe zdobyte tylko z 8 dni;
 • Warunkiem otrzymania nagród jest udział w drugim dniu zawodów wieńczących
  ligę, tj. 22.03.2009.

§ 2
kategorie
Punkty do klasyfikacji końcowej będzie można zdobywać od L do C bez specjalnych
ograniczeń wiekowych. Klasyfikacja będzie prowadzona dla każdego z konkursów
osobno.

§ 3
paramerty konkursów

 • klasa L (do 100cm) – dokładności albo dwufazowy
 • klasa P (do 110cm) – dokładności, zwykły albo dwufazowy
 • klasa N (do 120 cm) – dokładności, zwykły albo dwufazowy
 • klasa C (do 130 cm) – dokładności, zwykły albo dwufazowy

§ 4
punktacja

I miejsce w konkursie – 10 punktów
II miejsce w konkursie – 8 punktów
III miejsce w konkursie – 6 punktów
IV miejsce w konkursie – 4 punkty
V miejsce w konkursie – 3 punkty
VI miejsce w konkursie – 2 punkty
VII miejsce w konkursie – 1 punkt
w konkursach finałowych 22.03.2009 punkty będą liczone podwójnie

§ 5
daty zawodów

10-11 stycznia 2009r
24-25 stycznia 2009r
07-08 lutego 2009r
21-22 lutego 2009r
21-22 marca 2009r - finał

§ 6
nagrody

Organizator zapewnia, iż jest w trakcie negocjacji ze sponsorami i zdobędzie
dodatkowe środki na nagrody pieniężne dla zwycięzców oraz nagrody rzeczowe od
zadeklarowanych już sponsorów.