Po ponad 8 godzinach wystąpień, delegaci podjęli nie jednogłośną decyzję o odwołaniu dotychczasowego prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego. W głosowaniu wzięło udział 93 delegatów, 50 było za odwołaniem, 42 przeciwko odwołaniu i jeden się wstrzymał.