Kurs obejmuje 90 godz. kosztuje 1700,00 PLn plus dla osób które nie są z rekreacji (ukończony kierunek studiów) dochodzi cz. ogólna instruktora rekreacji ruchowej - 60 godz. koszt 400,00 Pln