Jak informuje Międzynarodowa Federacja Jeździecka FEI, w ciągu ostatnich 48 godzin podjęto w porozumieniu z narodowymi federacjami jeździeckimi oraz Komitetami Organizacyjnymi zawodów w Lier (BEL) oraz Olivie (ESP) stosowne kroki, by „w zarodku” zapobiec ekspansji herpeswirusa EHV-1.

 


Z pewnością lekcja jaką odebraliśmy 2 lata temu spowodowała, że po wystąpieniu jednego przypadku u konia objawów chorobowych, typowych dla EHV-1 podczas rozgrywania zawodów jeździeckich w Lier (BEL), osobnik ten został natychmiast odizolowany.

Po potwierdzeniu w początkach tygodnia, że mamy do czynienia z herpeswirusem, koń ten oraz pozostające z nim w kontakcie 25 innych koni, zostało zablokowanych w bazie danych FEI. Do czasu potwierdzenia przez służby weterynaryjne, że konie nie są już nośnikami EHV-1, konie te nie mogą uczestniczyć w zawodach sportowych.

 

Podczas zawodów rozgrywanych w hiszpańskiej Olivie stwierdzono 4 przypadki wystąpienia podwyższonej temperatury u koni, bez objawów neurologicznych, typowych dla infekcji EHV-1. Konie te, oraz kolejnych 10 przebywających w tej samej stajni zostało natychmiast odizolowanych. W czterech przypadkach potwierdzono pozytywny wynik testu na obecność EHV-1.

Natychmiast po tych ustaleniach, w celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia wirusa, zostały wdrożone odpowiednie procedury. W ramach tych czynności wszystkie konie, które pojawiły się w Olivie, w terminie od 7 do 22 lutego 2023 roku zostały zablokowane w bazie FEI i nie mogą uczestniczyć w rywalizacji sportowej.
W grupie tej znalazły się 82 konie, które przebywały w tych samych stajniach, co cztery konie, u których stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność EHV-1. Muszą one pozostać na miejscu przez co najmniej 7 dni. By mogły opuścić Olivę, muszą być spełnione rygorystyczne warunki potwierdzone stosownymi raportami.

Pozostałe konie przybyłe do Olivy mogą opuścić miejsce zawodów po pozytywnym wyniku kontroli weterynaryjnej, która potwierdzi, że są wolne od obecności EHV-1.

 

Obowiązkowe środki bezpieczeństwa biologicznego, wprowadzone po epidemii herpeswirusa EHV-1 w 2021 roku obejmują w przypadku koni z pozytywnym wynikiem testu na obecność EHV-1 izolację przez minimum 21 dni, pomiar dwa razy dziennie temperatury z odbytu oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych na obecność EHV-1. Zwolnienie z izolacji i dopuszczenie do rywalizacji sportowej konia może nastąpić tylko po pozytywnej opinii lekarza weterynarii i wypełnieniu wszystkich protokołów, opracowanych przez Departament Weterynarii FEI.

 

FEI wyraża wdzięczność społeczności jeździeckiej za czujność i szybkie reakcje na wydarzenia w Lier i Olivie. Przypadki te pokazują jak ważne są wymagania dotyczące zdrowia koni i wszystkie środki zapobiegawcze, które społeczność jeździecka może aktywnie stosować, aby zminimalizować ryzyko przenoszenia chorób.