Konkurs wygrał, osiągając najlepszy czas w drugim nawrocie Andrzej Stefaniak z klubu Aleksander Elizówka na koniu LEPANTINO L. wyprzedzając Dominikę Bach z SKJ Sopot na CYTACJI oraz Justyną Badaszko z KJ Dworek Zielenin na ROBINIE. Zwycięzca wyjechał ze Starogardu Gdańskiego z najnowszym modelem siodła marki Stubben. Cieszy fakt powrotu po przerwie spowodowanej nauką Przemysława Sarnowskiego /już magistra/ Bardzo dobry wynik w tym konkursie uzyskała Justyna Badaszko zajmując na dwóch swoich koniach odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Nie można tez nie zauważyć znakomitego wyniku jednego ze sponsorów tych zawodów. Błażej Gilla, mimo, że zawodowo zajmuje się prowadzeniem dużej firmy w tym niezbyt łatwym konkursie przejechał oba nawroty bezbłędnie.