We wtorek 21 września 2021 roku w Ośrodku Wypoczynkowym SADYBA w Boszkowie odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego, który wyłoni nowe władze Związku.

 

Zgodnie z postanowieniami § 35 Statutu PZJ delegaci podczas Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego wybierają Prezesa Zarządu Związku w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów zgłoszonych w siedzibie Związku na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem walnego zjazdu delegatów. Zgłoszenie kandydata na prezesa Związku musi zostać złożone na piśmie przez co najmniej 10 członków zwyczajnych Związku, przy czym jeden członek zwyczajny może poprzeć zgłoszenie tylko 1 kandydata. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata.

W dnu wczorajszym upłynął więc termin zgłaszania kandydatów.

Jedynym kandydatem spełniającym statutowe warunki jest Oskar Szrajer.

 

Co do potencjalnego składu nowego Zarządu PZJ, to zostanie on wybrany podczas zjazdu sprawozdawczo – wyborczego spośród delegatów, ustępujących władz i zaproszonych gości. Kandydatów do zarządu zgłasza prezes Związku i delegaci walnego zjazdu. Ponadto członków zarządu wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie w siedzibie Związku co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem walnego zjazdu delegatów. Zgłoszenie kandydata do zarządu musi zostać złożone na piśmie przez co najmniej 5 członków zwyczajnych Związku. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata.

 

Do końca wczorajszego dnia z osób spoza listy nowych delegatów na zjazd zgłoszono kandydaturę człowieka doskonale znanego w środowisku jeździeckim – Dominika Nowackiego.

 

Pozostałych członków Zarządu PZJ delegaci będą wybierać z grona osób obecnych na sali obrad, a więc spośród delegatów, członków ustępujących organów władzy Związku oraz spośród zaproszonych na zjazd gości.

 

Podobnie będzie w przypadku składu Komisji Rewizyjnej PZJ, Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego.