Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów to dla każdego stowarzyszenia wydarzenie niezwykle ważne. To na nim podsumowuje się minioną kadencje władz i wybiera nowe władze. Nic dziwnego, że jego przebiegiem żywo zainteresowanych jest wielu członków stowarzyszenia.

 

Nie inaczej jest w przypadku Polskiego Związku Jeździeckiego. W dniu jutrzejszym w Boszkowie, w Ośrodku Wypoczynkowym Sadyba rozpocznie się Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PZJ. Zjazd ten kończy rozpoczętą w grudniu 2016 roku kadencję, która z powodów pandemii Covid została przedłużona do 30 września 2021 roku. Nie jest dla nikogo w środowisku jeździeckim tajemnicą, że zjazdowi towarzyszy olbrzymie zainteresowanie. Zgodnie z regulacjami Statutu PZJ w zjeździe uczestniczy 100 delegatów reprezentujących 16 WZJ-tów, członkowie ustępujących władz PZJ oraz zaproszeni goście.

 

By umożliwić szerszemu gronu „bierne uczestnictwo” w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Delegatów PZJ redakcja Świata Koni w dniu 8 września 2021 roku zaproponowała Prezesowi PZJ, panu Janowi Sołtysiakowi nieodpłatną realizację internetowej relacji z obrad zjazdu.

 

Od wielu lat redakcja Świata Koni wspierała PZJ w jego kontaktach ze środowiskiem jeździeckim przeprowadzając bez żadnych kosztów dla Związku relacje z obrad zjazdów. Przed wyborami nowych władz PZJ w roku 2012 użyczyliśmy przez niemal rok łam naszego miesięcznika publikując obszerne wywiady z osobami, które chciały podzielić się ze środowiskiem swoją wizją przyszłości Związku. Przed samymi wyborami każdy z kandydatów na stanowisko prezesa PZJ mógł w krótszym lub dłuższym wywiadzie przekazać środowisku swój program i wizję przyszłości. W roku 2016 zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy debatę pomiędzy kandydatami do fotela prezesa. Kamery Świata Koni relacjonowały przebieg zjazdu i samych wyborów. Pokazywaliśmy nie tylko same wybory nowych władz PZJ. Nasze kamery obecne były na wielu Sprawozdawczych Zjazdach Delegatów PZJ, relacjonując ich przebieg, tak że środowisko mogło obserwować jak pracują podczas zjazdów jego przedstawiciele. Działania te, umożliwiając bierne uczestnictwo w zjazdach z pewnością przyczyniały się do powiększania związkowej demokracji i podnosiły poziom transparentności działań Związku.

 

Niestety, nasza propozycja z 8 września nie znalazła u członków ustępującego Zarządu PZJ przychylności. Zarząd do dnia dzisiejszego na nią nie odpowiedział. Szkoda. Nasza propozycja jest nadal aktualna.