Obradujący w dniu 18 czerwca 2021 roku Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni podjął bezprecedensową uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu swoich obowiązków urzędującego Prezesa, Adama Kowalczyka.

 

W zebraniu Zarządu PZHK wzięło udział 19 z 21 członków tego ciała. 13 z nich poparło wniosek zgłoszony na podstawie paragrafu 12, punkt 2, o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków Prezesa Zarządu przez pana Adama Kowalczyka.

 

Uzasadnieniem dla tej decyzji było wielokrotne łamanie przez Prezesa Statutu Związku oraz innych, wewnętrznych aktów prawnych.

 

Ponadto Zarząd PZHK zobowiązał Biuro Związku i Panią Grażynę Kujawską do zorganizowania w dniu 16 lipca 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, który ma zadecydować o odwołaniu Pana Prezesa Adama Kowalczyka i wyborze nowego prezesa. Tym samym, wcześniej ustalony termin Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZHK na 28 czerwca 2021 roku nie jest już aktualny.

 

Zarząd PZHK podjął również uchwałę zobowiązująca Prezydium PZHK do wycofania z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o rejestracje Księgi Stadnej Wielkopolskich Koni Sportowych i skierowanie wniosku oraz wszystkich materiałów do Rady Hodowlanej PZHK.