Zgłoszenia zawodników przyjmuje Pan Andrzej Benedykciński tel. 600 026 260
Rozpoczęcie zawodów godz. 13.00 Udział bez opłat wpisowych i startowych.