By każdy nachodzący dzień przyniósł spełnienie pokładanych w nim nadziei, by obcowanie z końmi w każdej z uprawianych przez Was form niosło ze sobą tylko przyjemne aspekty.

   Sportowcom życzymy wyników na miarę ich ambicji i możliwości koni, osiągniętych w porozumieniu i harmonii ze swoimi rumakami. 

   Hodowcom życzymy przychówku spełniającego ich marzenia i jeźdźca potrafiącego udanie zaprezentować walory wyhodowanego konia.

   Jeźdźcom czerpiącym radość z rekreacyjnego uprawiania jeździectwa życzymy wielu niezapomnianych chwil i widoków podziwianych z wysokości końskiego grzbietu.

Wesołego Alleluja

Zespół Redakcyjny Świata Koni