Okres kwalifikacji olimpijskich zakończył się wraz z 2023 rokiem, a kilka dni temu FEI opublikowała rankingi olimpijskie. Nie jest to jednak jednoznaczne z tym kto pojedzie na IO, a jest to raczej początek ostatecznej, chociaż długiej drogi do Paryża.

 

 

Wraz zakończeniem 2023 roku zakończył się także okres w którym zawodnicy i kraje mogli walczyć o prawo startu w nadchodzących igrzyskach olimpijskich. Międzynarodowa Federacja Jeździecka opublikowała oficjalne rankingi olimpijskie, na podstawie których prawo startu w Paryżu otrzymają też zawodnicy indywidualni. Wszystkie miejsca, zarówno te drużynowe, jak i indywidualne, muszą być jeszcze potwierdzone, a proces kwalifikacji wymaga spełnienia przez komitety olimpijskie konkretnych wymogów, procedur i terminów. Bez tego, nawet zakwalifikowani zawodnicy/pary nie wystartują w Paryżu. Jak rozkładają się miejsca i komu w pierwszej kolejności przysługuje prawo startu w danej dyscyplinie, postaramy się nieco przybliżyć poniżej.
 

Skoki przez przeszkody 

W konkurencji skoków przez przeszkody może wystartować łącznie 75 zawodników/par, przy czym 60 przypada na 20 trzyosobowych zespołów, a pozostałe 15 to miejsca indywidualne. W drodze kwalifikacji w zeszłym roku 20 krajów wywalczył prawo startu w IO. Są to Francja (jako gospodarz), Szwecja, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Belgia, Austria, Hiszpania, Szwajcaria, Izrael, Polska, USA, Kanada, Meksyk, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia, Japonia i Brazylia. Do 8 stycznia krajowe komitety olimpijskie muszą dostarczyć tzw. Certificate of Capability, ze szczegółami dotyczącymi min. 3 par, który wypełniły do tego czasu minimum olimpijskie, a do 5 lutego potwierdzić start drużyny.

 

Miejsca indywidualne przyznawane są na podstawie rankingu olimpijskiego, ale tylko dla krajów, które nie zakwalifikowały się drużynowo. W danej grupie są to :

 • Grupa A - Dania i Norwegia
 • Grupa B - Włochy i Portugalia
 • Grupa C - Łotwa i Grecja
 • Grupa D i E - Wenezuela oraz Kolumbia, Argentyna i Chile podczas Igrzysk Panamerykańskich
 • Grupa F - Egipt i Syria
 • Grupa G - Tajlandia i Nowa Zelandia
 • Najwyżej sklasyfikowany kraj, niezakwalifikowany drużynowo - Luksemburg


Każdy z krajów otrzymał tylko jedno miejsce, jednak lista krajów może wciąż ulec zmianie, jeżeli któraś z drużyn nie będzie w stanie spełnić wymaganych kryteriów lub odmówi startu. W przypadku zawodników indywidualnych start również wymaga potwierdzenia, a ostateczny termin to 18 marca.


 

Ujeżdżenie 

Na czworoboku w Paryżu zobaczymy łącznie 60 par, na co składa się 15 drużyn po 3 zawodników oraz 15 indywidualnych miejsc. Do tej pory 14 krajów uzyskało prawo startu w Paryżu. Są to Francja (jako gospodarz), Dania, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Holandia, USA, Austria, Belgia, Hiszpania, Polska, Brazylia, Kanada i Australia. Komitety olimpijskie tych krajów mają czas do 5 lutego na potwierdzenie przyznanych miejsc. Kto otrzyma 15 miejsce wśród drużyn nie zostało jeszcze potwierdzone, ale będzie to kraj z grupy F.

 

Po potwierdzeniu miejsc drużynowych, kraje, które nie wystawiły zespołu będą mogły otrzymać jedno z 15 miejsc indywidualnych. Przyznane będą na podstawie opublikowanego na początku stycznia rankingu olimpijskiego. Na ten moment następujące kraje zdobyły kwalifikację indywidualną, jednak może to ulec zmianie w zależności od tego komu przypadnie niewykorzystane miejsce drużynowe, albo jeżeli któryś z krajów odmówi miejsce zespołowego. Na ten moment w każdej z grup są to:

 • Grupa A - Norwegia i Finlandia
 • Grupa B - Portugalia i Luksemburg
 • Grupa C - Litwa i Mołdawia
 • Grupa D i E - Republika Dominikańska i Wenezuela oraz Ekwador i Chile podczas Igrzysk Panamerykańskich
 • Grupa F - Maroko i Palestyna
 • Grupa G - Nowa Zelandia i Singapur
 • Najwyżej sklasyfikowany kraj, niezakwalifikowany drużynowo - Szwajcaria


 

WKKW

Podczas walki o medale we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego spotka się w sumie 65 par, w tym 16 trzyosobowych zespołów (48 par) oraz 17 zawodników indywidualnie. Kraje zakwalifikowane w zeszłym sezonie drużynowo to Francja (jako gospodarz), Niemcy, USA, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Polska, Kanada, Brazylia, Australia, Japonia i Włochy. Krajowe komitety mają czas do 5 lutego aby potwierdzić swoje miejsca.

 

Kwalifikacje indywidualne otrzymają oczywiście kraje, które nie wystartują drużynowo. W WKKW dany kraj może otrzymać do 2 miejsc, a nie po jednym jak w przypadku poprzednich dyscyplin. Zawodnicy kwalifikują się z ogólnego rankingu olimpijskiego, z danej grupy lub z obu zestawień. 14 miejsce przyznanych będzie z rankingu grupowego, a trzy z rankingu ogólnego. Miejsca nie są jednak jeszcze przesądzone, tak jak w skokach i ujeżdżeniu, ponieważ do 5 lutego kraje mają czas na potwierdzenie startu drużyn i spełnienie wszystkich wcześniejszych wymagań.

 

Na ten moment miejsca indywidualne przedstawiają się następująco:

 • Grupa A - Dania i Finlandia (1+1)
 • Grupa B - Hiszpania i Austria (1+1)
 • Grupa C - Litwa i Węgry (1+1)
 • Grupa D i E - Chile, Argentyna, Ekwador (1+1+2)
 • Grupa F - RPA i Maroko (1+1)
 • Grupa G - Chiny (2)
 • Najwyżej sklasyfikowany kraje - Hiszpania, Finlandia i Czechy (1+1+1)

 

Ważne terminy 

 • 8 stycznia - termin składania certyfikatów Certificate of Capability, potwierdzających zdobycie minimum olimpijskiego przez min 3 zawodników reprezentacji. Brak certyfikatu oznacza wycofanie przyznanego miejsce drużyny
 • 10 stycznia - federacje/komitet zostaną poinformowane o przyznanych miejscach drużynowych przez FEI
 • 15 stycznia - ostateczny termin rejestracji i zmiany właściciela/narodowości konia
 • 5 lutego - potwierdzenie przyznanych miejsc drużynowych przez federacje/komitety
 • 19 lutego - informacja od FEI na temat przyznanych miejsc indywidualnych
 • 18 marca - potwierdzenie przyznanych miejsc indywidualnych przez federacje/komitety
 • 28 marca - lista wstępna potencjalnych zawodników danej federacji/komitetu
 • 24 czerwca - ostateczny termin uzyskania minimum olimpijskiego przez zawodnika/parę
 • 8 lipca - ostateczne zgłoszenia zawodników przez daną federację/komitet