Organizatorzy Warsaw Jumping pracują pełną parą, bo do wydarzenia pozostało już tylko 20 dni. W dniu dzisiejszym otwarto panele zgłoszeń dla skoczków, WKKWistów i zawodników ujeżdżenia.

 

Skoki przez przeszkody – ZO-B3*

Pula nagród – 700 000 zł

Maksymalna liczba uczestników – 350 koni

Termin zgłoszeń ostatecznych – 21 września

Każdy zawodnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 konie na konkursy rund małej średniej i dużej, a także dodatkowo na konkurs barier oraz konkurs TOP10. Czwarty i/lub piąty koń zawodnika zgłoszony do konkursu barier i/lub TOP10 może startować tylko w tych konkursach.

Konie zgłaszane do konkursów Młodych Koni liczone są osobno. W Rundzie Młodych Koni dopuszcza się możliwość zgłoszenia przez zawodnika trzech koni(maksymalnie dwa na jedną kategorię). Konie zgłoszone do rund młodych koni nie mają prawa startu w innych konkursach.

Dopuszcza się start dwoma końmi w Dużej oraz Średniej Rundzie (z wyjątkiem konkursów Grand Prix i szybkości gdzie można startować tylko na jednym koniu). Dopuszcza się zamianę rund podczas zawodów pomiędzy Rundami Średnią i Dużą. Konie zgłoszone do tych rund nie mogą startować w małej rundzie.

W Małej Rundzie dopuszcza się zgłoszenie przez zawodnika tylko jednego konia. W małej rundzie mogą startować wyłącznie konie zgłoszone do tej rundy.

W konkursie specjalnym Top10 może wystartować

  • Mistrz Polski Seniorów 2020
  • kolejnych 9 zawodników najwyżej sklasyfikowanych z rankingu PZJ 08/2020 spośród zgłoszonych do zawodów.

Jeśli któryś z zawodników zrezygnuje ze startu wchodzi następny według rankingu PZJ.

 

Zawodnicy będą przyjmowani według kolejności pozycji w rankingu PZJ, a także wg kolejności zgłoszeń.

Oprócz rund rozegrane zostaną takie konkursy, jak: bariery, szybkości, z jokerem oraz konkurs Top10.

W konkursie tym pula nagród wynosi 100 000 zł. Mogą w nim wystartować zawodnicy sklasyfikowani w czołowej 10 rankingu PZJ z sierpnia tego roku. Jeśli któryś zrezygnuje ze startu, skład będzie uzupełniany następnymi z rankingu.

Zwieńczeniem tzw. dużej rundy będzie niedzielny konkurs Grand Prix z pulą nagród 125 000 zł, w którym będzie miało prawo wystartować 50 zawodników.

 

Arena WKKW

Pula nagród – 165 000 zł
Liczba uczestników – 15 par
Termin zgłoszeń – 10 września

Program:

  • Konkurs 1 – 2 X (piątek), pula nagród 50 000 zł
  • Konkurs 2 – 3 X (sobota), pula nagród 115 000 zł

Oba konkursy o nazwie Arena WKKW rozgrywane będą jako konkury myśliwskie (tabela C, konkurs szybkości, art. 239 przepisów konkurencji skoków), na przeszkodach parkurowych, przeszkodach krosowych z możliwością zrzutki oraz hyrdach i bankietach. Strój zawodnika oraz rząd konia jak w próbie terenowej.

Prawo startu mają pary zawodnik – koń z prawem startu w CCI3*-S wg klucza:

  • 10 najlepszych z rankingu PZJ w kategorii seniorów za rok 2019,
  • 3 najlepszych z rankingu PZJ w kategorii młodych jeźdźców za rok 2019,
  • 2 z dziką kartą przyznaną przez organizatora.

 

UJEŻDŻENIE – ZO-A

Pula nagród – 70 000 zł
Liczba uczestników – 14 par
Termin zgłoszeń – 14 września

Program:

  • Konkurs 1 - Grand Prix, 30 IX (środa), pula nagród 30 000 zł
  • Konkurs 2 - Grand Prix Freestyle, 2 X (piątek), pula nagród 40 000 zł

do konkursu nr 2 kwalifikuje się czołowa ósemka z konkursu nr 1

Decyduje kolejność zgłoszeń, jeśli zgłosi się więcej par niż 14, w pierwszej kolejności prawo startu mają finaliści mistrzostw Polski Seniorów 2020 (7 par), a kolejne miejsca zostaną rozdzielone zgodnie z decyzją komitetu organizacyjnego.