Znamy termin i miejsce, w którym Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego chce przeprowadzić aż dwa Zjazdy Delegatów PZJ. Zgodnie z przyjętymi uchwałami Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów PZJ oraz Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów PZJ mają odbyć się we wtorek 21 września 2021 roku w Ośrodku Wypoczynkowym SADYBA w Boszkowie.

 

Decyzja o lokalizacji oraz terminie zapadła we wtorek 13 lipca 2021 roku na drodze głosowania elektronicznego.

Oto treść uchwał Zarządu PZJ:

 

Uchwała nr U/3219/5/E/2021 z dnia 13.07.2021

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na podstawie § 27 Statutu PZJ zwołuje Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ, który odbędzie się w dniu 21.09.2021 roku (wtorek) w Boszkowie (województwo wielkopolskie, 64-140 Włoszakowice, ul. Starkowska 11, Ośrodek Wypoczynkowy Sadyba 1.)

I Termin – godzina 9.00

II Termin – godzina 9.30

 

Uchwała przyjęta (3 x za, nie głosowała Marta Polaczek-Bigaj)

 

Uchwała nr U/3220/5/E/2021 z dnia 13.07.2021

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na podstawie § 27 Statutu PZJ zwołuje Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PZJ, który odbędzie się w dniu 21.09.2021 roku (wtorek) w Boszkowie (województwo wielkopolskie, 64-140 Włoszakowice, ul. Starkowska 11, Ośrodek Wypoczynkowy Sadyba 1.)

I Termin – godzina 14.00

II Termin – godzina 14.30

 

Uchwała przyjęta (4 x za)

 

Warto z tej okazji przytoczyć zapis Statutu PZJ, który w §29 pkt 9. stanowi, że:

Mandat delegata wygasa na 30 dni przed terminem następnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego delegatów, kończącego czteroletnią kadencję władz Związku.

By pozostać w zgodzie z tym zapisem, mandat Delegatów wybranych w WZJ-tach na kadencję 2016 – 2020 (przedłużonej z uwagi na pandemię Covid do września 2021 roku) wygasa w niedzielę 22 sierpnia 2021 roku.

Oznacza to, że do Boszkowa na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów PZJ powinni pojechać nowo wybrani Delegaci.