W tym terminie zorganizowane zostaną V Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody. Propozycje w załączniku.
   Szczególnie przepraszam osoby, które już dokonały zgłoszenia i zaplanowały start w tym dniu. Bardzo proszę o ponowne przesyłanie zgłoszeń lub potwierdzanie chęci uczestnictwa w zawodach innej rangi.