Przypomnieć należy, że konferencję tę przygotowują Polski Związek Hodowców Koni oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu.
Wśród prelegentów znajdą się m.in.:

  • Bart Ducro, z Animal Breeding and Genetics, Dept. Animal Sciences Wageningen University, Holandia.
  • Declan Cullen, z Blue Grass - członek KER, Irlandia
  • János Posta, z University of Debrecen, Institute of Animal Science, Węgry
  • R?ta Šveistien?, z Institute of Animal Science of LVA, Litwa
  • Dace Shtrausa, z Latvian Horse Breeders Association, magazine ZIRGU PASTS (Horse Post), Łotwa

Seminarium odbędzie się w dniu 19 marca 2010 r. w siedzibie IGiHZ PAN w Jastrzębcu. Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 100 zł (materiały seminaryjne, obiad, serwis kawowy). Zgłoszenia są przyjmowane na adres e-mail: D.Lewczuk@ighz.pl lub telefonicznie 22 756-17-11, wew. 261 (dr hab. Dorota Lewczuk),  w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca.