Zgodnie z zapowiedzią rozwiązane decyzją Zarządu PZJ Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego prezentuje całemu środowisku jeździeckiemu krótkie podsumowanie swojej pracy:

 


W trakcie swej działalności przez ostanie 10 miesięcy KS PZJ opracowało we współpracy z komisjami poszczególnych dyscyplin jeździeckich 15 regulaminów i 3 przepisy dyscyplin. Rozpatrzyliśmy 28 wniosków o awans i 7 wniosków o przedłużenie uprawnień. Ponadto 3 osobom nadano uprawnienia promotora i 3 osobom nadano uprawnienia wykładowcy.

 

W trakcie pełnienia swoich obowiązków KS opiniowało wnioski sędziów i stewardów na kursy FEI. Opiniowaliśmy wszystkie propozycje zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych a także przyjmowaliśmy i analizowaliśmy sprawozdania sędziów delegatów oraz sprawozdania szefów komisarzy na zawodach ZO.

 

Na bieżąco udzielaliśmy odpowiedzi na przysłane nam pytania oraz udzielaliśmy informacji o obowiązujących przepisach oraz dokonywaliśmy ich interpretacji.

 

Po konsultacjach z KS WZJ oraz z doświadczonymi sędziami opracowaliśmy projekt Przepisów o Osobach Oficjalnych.

 

W trakcie naszej pracy KS PZJ, w uznaniu zasług na polu sędziowania nadało Pani Ewie Szarskiej Honorową Odznakę Sędziowską.

 

Nowej ekipie KS PZJ życzymy dobrej współpracy z Zarządem, co nie będzie łatwe gdyż jest to już 4 skład KS w trakcie tej kadencji. Dobra współpraca z Zarządem będzie tym bardziej potrzebna, że uchwała Walnego Zjazdu Delegatów PZJ zobowiązuje KS do uporządkowania przepisów do końca września br. Oznacza to konieczność opracowania nowych Przepisów Ogólnych gdyż ich obecna wersja została zmasakrowana uchwałami Zarządu.

 

Dziękujemy za 10-miesięczną współpracę wszystkim KS WZJ, komisjom poszczególnych dyscyplin, pracownikom biura PZJ oraz wielu sędziom którzy wspierali nas swą wiedzą i doświadczeniem.

 


W imieniu kończącemu działalność KS PZJ - Jacek Wisłocki