Do naszej redakcji wpłynęło wraz z prośbą o publikację oświadczenie Zarządu Pomorskiego Związku Jeździeckiego. Jak zwykle w takich przypadkach publikujemy dokument w jego wersji oryginalnej, bez jakiejkolwiek ingerencji w jego treść.

 

Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego informuje, że w związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi przyjął rezygnację Pana Marcina Podpory z zajmowanej funkcji członka komisji rewizyjnej. Władze Związku stoją na stanowisku, że niezależnie od tego, iż sprawy obyczajowe stanowią prywatną sprawę zainteresowanego, to charakter i zadania związku sportowego wymagają klarowności i jasności w tej sprawie Mając na względzie wizerunek Związku, jak również konieczność zapewniania sprawnego działania, Zarząd Związku przyjął od członka Zarządu Pani Anny Podpory wniosek o oddanie się do dyspozycji. O dalszych decyzjach poinformujemy po zebraniu Zarządu, które odbędzie się 12 września 2023 roku, sprawy personalne zostaną rozstrzygnięte do końca bieżącego miesiąca.

Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego Sopot, 3 września 2023 roku