Jest już długo oczekiwany Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych w skokach przez przeszkody, który obowiązuje od … 1 stycznia 2020 roku!

 

Uchwała nr U/2763/2/Z/2020 z dnia 03 lutego 2020 roku podjęta została na wniosek Oskara Szrajera, członka Zarządu PZJ  ds. sportu młodzieżowego. Dokument ten, jak wynika z opublikowanego protokołu z zebrania Zarządu przesłany został Zarządowi przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów w dniu 15 stycznia 2020 roku.

Zestawienie tych dat nie jest przypadkowe bowiem na stronie tytułowej tego dokumentu przeczytać można, że obowiązuje on od … 1 stycznia 2020 roku! Mamy nadzieję, że to kwestia tylko jakiegoś drobnego błędu.

 

Przejdźmy więc do treści właśnie uchwalonego Regulaminu  Rozgrywania Zawodów Krajowych w skokach przez przeszkody.

W art. 2 zatytułowanym Kategorie wiekowe, w punkcie 1 znajduje się tabela, w której minimalny wiek startującego jeźdźca (młodzika) określono w przedziale 9-12 lat.

Tymczasem w uchwalonym na tym samym zebraniu Zarządu PZJ Regulaminie Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii Dzieci i Młodzieży minimalny wiek startującego jeźdźca określono na 8 lub nawet 7 lat. (pisaliśmy o tym tutaj).

Co mają zrobić więc rodzice najmłodszych zawodników? Zgłaszać na zwody 7 czy 8-latka?

Co ma zrobić Sędzia główny takich zawodów, dopuścić 8 latka czy nie dopuszczać do startu?

 

Kolejny problem: w art. 5 zatytułowanym Warunki startów podano w tabeli, że bez względu rangę (czyli ZR i ZO) jak i bez względu na ilość dni w jakich rozgrywane są zawody oraz wiek startującego konia, może on startować maksymalnie 2 razy dziennie (w zawodach ZO trwających 3 lub 4 dni, ostatniego dnia może startować tylko 1 raz). Skoro więc Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku, to co zrobić z 3 krotnymi startami koni minimum 6-letnich jakie miały miejsce w okresie od 1 stycznia do 12 lutego?

 

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZJ, pan Stanisław Helak poproszony o komentarz powiedział:

 

Kwestia daty obowiązywania Regulaminu Rozgrywania Zawodów Krajowych w skokach przez przeszkody to sprawa jakieś „chochlika”, który wymaga szybkiej poprawienia i wpisania rozsądnej daty. Powiedzmy 15 lutego czy 1 marca. Co do wysłania tego Regulaminu Zarządowi, to faktycznie 15 stycznia wysłaliśmy ostateczną wersje po korektach zauważonych literówek i drobnych błędów. W zasadzie sam regulamin został przesłany Zarządowi przed końcem listopada ubiegłego roku. Minimalny wiek zawodnika w tabeli artykułu 2 powinien być określony na 8 lat, bo tak jest wpisane w ostatniej wysłanej do Zarządu wersji. Być może ten sam „chochlik” dał znać o sobie i na stronie Związku wisi nie ta wersja Regulaminu. Postaram się to jak najszybciej skorygować. Myślę, że w lekturze nowego  Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych w skokach przez przeszkody należy skupić się na istotnych zmianach. Czyli na tym, że nie będzie już 3-krotnych startów koni. Wprowadzi to nieco więcej porządku w przeprowadzanie zawodów krajowych. Warto też zwrócić uwagę na Artykuł 4 i zapis jego punktu 1. Mówi on o tym, że do otrzymania uprawnień sportowych odpowiedniego stopnia przy startach w konkursach dwufazowych liczony będzie wynik łączny z obydwu faz takiego konkursu. W ten sposób uporządkowaliśmy ten temat i przywróciliśmy go do „normalności”. Nie można przecież oczekiwać, że tak zwane „oczka”, na przykład do licencji II, można robić w przejazdach na 7 pojedynczych przeszkodach bez przejechania żadnego szeregu. Progi licencyjne powinny przecież służyć stymulowaniu rozwoju zawodnika a nie produkowaniu na siłę jeźdźców z wyższą klasą czy licencją.