Międzynarodowa Federacja Jeździecka opublikowała decyzję w sprawie rankingów w poszczególnych dyscyplinach.

 

Są one podyktowane sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 i jej wpływem na kalendarz zawodów jeździeckich.

Zadecydowano, że od 1 kwietnia 2020 roku okres ważności zdobytych dotychczas punktów będzie przedłużany o miesiąc aż to czasu gdy zawody będą mogły być rozgrywane tak jak wcześniej. Punkty zdobyte w tym okresie, w krajach gdzie odbywają się jeszcze zawody, będą naliczane. Nie zmieniona zostaje liczba wyników liczących się do rankingów – w skokach przez przeszkody wynosi ona 30, w ujeżdżeniu 8, a w WKKW i paraujeżdżeniu 6.

 

Rankingi w innych dyscyplinach – powożeniu, woltyżerce, rajdach długodystansowych i w reiningu – obliczane są według określonego przedziału czasowego więc pozostaną bez zmian.

 

Nowy system obowiązujący w dyscyplinach skoków, ujeżdżenia, WKKW i paraujeżdżeniu będzie wyglądać następująco:

 

  • ranking utworzony po 29.02.2020 pozostaje bez zmian (punkty ważne 12 miesięcy, liczą się wyniki uzyskane w okresie od 01.03.2019 do 29.02.2020)
  • ranking utworzony po 31.03.2020 liczony będzie według wyników uzyskanych od 01.03.2019 do 31.03.2020 (wyniki ważne 13 miesięcy)
  • ranking utworzony po 30.04.2020 liczony będzie według wyników uzyskanych od 01.03.2019 do 31.03.2020 (wyniki ważne 14 miesięcy)
  • ranking utworzony po 31.05.2020 liczony będzie według wyników uzyskanych od 01.03.2019 do 31.03.2020 (wyniki ważne 15 miesięcy).

 

Ta praktyka będzie stosowana do momentu aż kalendarz zawodów wróci do normalności.

 

Zawodnicy będą mogli więc zbierać punkty tam, gdzie zawody będą się odbywać. Mogą oni więc poprawić swój dorobek punktowy. Zawodnicy, którzy nie mają możliwości startów nie stracą uzyskanych do tej pory punktów. 12 miesięcy po tym jak zawody rozgrywane będą normalnie, ramy czasowe będą zmniejszane o miesiąc aż powrócą do standardowego przedziału czasowego.