Czy Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w przyszłym roku odbędą się w miejscach gdzie miały się odbyć w roku 2020? Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego podjął w sobotę 9 maja uchwałę o organizacji najważniejszych imprez w krajowym kalendarzu.

 


Na internetowej stronie Związku dostępna jest taka informacja:

 

Protokół z głosowania uchwały nr U/2812/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu

 


Uchwała nr U/2812/3/E/2020 z dnia 09.05.2020

Zarząd PZJ zatwierdza zasadę, że organizatorzy Mistrzostw Polski i Pucharów Polski umieszczonych w Kalendarzu PZJ – 2020, którzy z powodu epidemii Covid-19 musieli te zawody odwołać zachowują prawo ich organizacji w 2021 roku. Aby je umieścić w Kalendarzu PZJ-2021 organizatorzy muszą wolę ich zorganizowania potwierdzić złożeniem Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego Kalendarza PZJ-2021 w wymaganym terminie. W takich sytuacjach adekwatne umowy podpisane przez PZJ na organizację Mistrzostw Polski i Pucharów Polski zostaną odpowiednio prolongowane na mocy niniejszej uchwały o jeden rok, jak również stosowne opłaty wniesione do PZJ z tytułów wpisu do Kalendarza 2020 i prawa organizacji Mistrzostw Polski i Pucharów Polski w 2020 roku zostaną przeniesione na 2021 rok.

 

Uchwała przyjęta (3 x za i 1 głos nieważny)

 


Uchwalone przez Zarząd PZJ rozwiązanie sugeruje zagrożenie dla rozegrania w tym roku mistrzowskich imprez na otwartych hipodromach. Bo termin imprez halowych już dawno minął, i tutaj mamy już 100% pewność, że pandemia COVID-19 uniemożliwiła ich rozegranie.

 

Powiedzmy, że na dzień dzisiejszy nie ma jakiegoś pewnego zagrożenia dla rozegrania Mistrzostw na otwartych hipodromach. Nie chcę jednak przez to powiedzieć, że mamy w tym temacie jakąkolwiek pewność ich odbycia. Musimy ze spokojem obserwować tempo przywracania normalności w sporcie jeździeckim i działać adekwatnie do sytuacji. Zapewniam, że robimy wszystko, żeby rozegrać Mistrzostwa Polski bez przeszkód. Ale czy to się uda zależeć będzie nie tylko od naszych chęci czy działania. Dlatego podjęliśmy tę uchwałę, jako swojego rodzaju zabezpieczenie w razie problemów z terminami i kalendarzem - powiedział nam Bogdan Kuchejda, członek Zarządu PZJ odpowiedzialny za sport.

  


Uchwała ta jednak nie oznacza działania jakiegoś „automatu”, dzięki któremu organizatorzy mistrzowskich zmagań pod dachem hal i na otwartych hipodromach w roku 2020 staną się nimi również w roku 2021. By tak się stało, muszą oni „wolę ich zorganizowania potwierdzić złożeniem Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego Kalendarza PZJ-2021 w wymaganym terminie.”

Kolejny problem w tym temacie to kwestia uzgodnienia tych spraw z tymi organizatorami, którzy już zgłosili swoją chęć organizacji mistrzowskich zmagań w roku 2021, lub będą to robić jako kontynuacje wcześniej podpisanej umowy.

 


Choć w tym ostatnim przypadku warto zapoznać się z kolejną, podjęta przez Zarząd na drodze elektronicznej uchwałą z dnia wczorajszego:

 


Protokół z głosowania uchwały nr U/2813/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu


Uchwała nr U/2813/3/E/2020 z dnia 10.05.2020

 


Zarząd PZJ z powodu nieopłacenia przez Hipodrom Sp. z o.o. w terminie faktury (FV0028/04/2020) za prawo do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody unieważnia wyniki konkursu na organizatora HPP DiM w Skokach przez Przeszkody w roku 2021 i latach dalszych ogłoszone w uchwale nr U/2792/3/E/2020. Termin płatności FV0028/04/2020 minął w dniu 04.05.2020 roku. Jednocześnie Zarząd PZJ zatwierdza ogłoszenie nowego konkursu na organizację HPP DiM w Skokach przez Przeszkody w roku 2021 i latach dalszych na tych samych warunkach z dodatkowym warunkiem wpłaty do PZJ wraz ze złożeniem oferty kwoty za prawa do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody w roku 2021. Kwota ta w przypadku niewygrania konkursu zostanie zwrócona oferentowi. W przypadku oferenta, który wygra konkurs kwota ta nie zostanie zwrócona i automatycznie zostanie zaliczona na poczet opłaty za prawa do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody za 2021 rok. Opłata za prawa do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody wynosi minimum 15 000 PLN i jej wpłacona i tym samym zaoferowana wysokość będzie również brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wyników konkursu ofert.

 


Uchwała przyjęta (3 x za i 2 głosy przeciw)