MIRACLE ASD - Dark Pleasure – Fraulein po Fidertanz - hodowli Ad Schellekens, własności Barbary Lipiejko