1. Z parkingów, dróg dojazdowych oraz dachów zostało wywiezione ponad 5000m3 śniegu.

2. Wszystkie dachy (hala, rozprężalnia oraz stajnie) są na bieżąco odśnieżane.

3. Dzisiejsze opady są w tej chwili usuwane i wywożone.

4. Hala główna, a w razie potrzeby rozprężalnia będzie ogrzewana w czasie zawodów.

5. Podłoża na hali głównej jak i na rozprężalni są w stanie bardzo dobrym (jutro dosypujemy piasku kwarcowego i włókniny – szczególnie na rozprężalni).

6. Zostało zamontowane dodatkowe oświetlenie 12 dużych lamp z czego będzie zadowolone SK przy prowadzeniu transmisji oraz zamontowane dodatkowe oświetlenie awaryjne na hali i rozprężalni.

7. Obecnie i prognozowana temperatura dla Leszna do końca przyszłego tygodnia to +3 stopnie w dzień i do -2 stopni w nocy.

8. Na czas zawodów odwołaliśmy zajęcia i wykłady studentów aby umożliwić więcej miejsc parkingowych dla uczestników zawodów.

    Na pierwsze zawody zgłosiło się już ponad 180 koni, a na HPP blisko 300 koni (w tym 47 bez boksów). Dlatego prosimy o dyscyplinę w parkowaniu pojazdów a dla osób startujących na dwóch turniejach uruchomimy parking na terenie Uczelnii, chyba że ktoś na życzenie chce stać przy stajniach na drugiej stronie ulicy (chodzi o dojazd koni bez boksów).

   Jedna prośba organizatora to aby zaopatrzyć się w siano (kostki) ponieważ obecnie są problemy z jego dowożeniem ze strony rolników (nie ma z balotami) oraz wziąć ze sobą dodatkowe wiadra (gdyby był problem z zamarzaniem wody). 80% stajni stałych ma obecnie temperatury od +2 do +8 stopni C (bez koni). Praktycznie wszystkie konie (na I turniej bez żadnych problemów) mają zagwarantowane stajnie stałe.

   Jeżeli nic się „nadzwyczajnego” nie stanie to jesteśmy gotowi na przyjęcie koni (mróz poniżej -10 i duże opady śniegu oraz trudności z dojazdem uczestników, a gdyby wystąpiły warunki krańcowe to poinformujemy o tym na stronie Świata Koni.

   W załączeniu galeria jak wyglądało przed odśnieżaniem i w czasie prac odśnieżających dachy na stajniach i halach. Na krótko przed zawodami przedstawimy jeszcze galerię zdjęć ze stanu technicznego parkingów i dachów na naszych obiektach.