Program zawodów:
Sobota:
Od godz. 9.oo przegląd mundurowy
Od godz. 9.30 konkurs ujeżdżenia – sędziują: Wanda Wąsowska i Jarosław Węgorzewski
Od godz. 15.0oo kros który w tym roku liczy 14 przeszkód (17 skoków). W roku ubiegłym było 9 przeszkód
Bezpośrednio po przejeździe konkurs strzelania

Niedziela:
Godz. 12.oo konkurs walki składający się z trzecz części:
Konkurs skoków
Władanie lancą
Władanie lancą
Godz. 13.oo dodatkowe atrakcje:
Mecz polo
Pokaz wyszkolenia kawalerii powietrznej
Pokaz woltyżerki
Pokaz musztry Szwadronu RP
Występ orkiestry WP
Godz. 15.oo
Ceremonia zakończenia i defilada

   W mistrzostwach startuje w tym roku 24 zawodników reprezentujących barwy przedwojennych pułków i szwadronów kawaleryjskich oraz ułani szwadronu kawalerii Wojska Polskiego.

Zapraszamy do Starej Miłosnej