Jest już dostępny projekt Regulaminu Organizacji Zawodów Jeździeckich w Polsce w związku z Covid-19, odbywających się bez udziału publiczności w sezonie otwartym 2020. Jest to „dzieło” opracowane przez zespół roboczy polskich organizatorów zawodów jeździeckich.

 

Projekt tego regulaminu to kolejna, cenna, oddolna inicjatywa, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska w dobie ograniczeń wprowadzonych w ramach walki z pandemią Covid-19.

Znalazł on już uznanie Komisji Sportu dzieci i Młodzieży PZJ, która na drodze elektronicznej podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę o jego przyjęciu.

Mamy nadzieję, że pozostałe komisje sportowe powołane przez Zarząd w szybkim tempie zapoznają się z jego treścią i również wyrażą swoje o nim opinie.

Pozwoli to Zarządu PZJ na jego szybkie wprowadzenie w życie.

Wygląda więc na to, że będziemy gotowi na kolejny etap łagodzenia ograniczeń stanu pandemii Covid-19 i będziemy mogli rozpocząć rozgrywanie zawodów jeździeckich w krajowym wydaniu.

 

Warto jednak by organizatorzy, którzy myślą o jak najszybszym rozpoczęciu organizacji zawodów uważnie doczytali wszelkie warunki brzegowe zawarte w projekcie Regulaminu.

  • W §3 Regulaminu wyszczególniono obowiązkowe strefy, które każdy organizator musi wyznaczyć na terenie zawodów. W strefie parkingowej wszelkie pojazdy muszą być parkowane z zachowaniem minimalnej odległości między nimi wynoszącej 2 metry. 

  • Zawodnik na rozprężalni będzie mógł skakać na 10 minut przed jego startem. Ilość par, która może jednocześnie przebywać na tym placu wynikać będzie z jego powierzchni i współczynnika minimum 150 m2 powierzchni na 1 zawodnika. Oczywiście tam też będzie obowiązywać zasada zachowania dystansu wynosząca 2 metry.

  • Zawodnicy nie będą mieli dostępu do loży sędziowskiej a wszelkie sprawy będą załatwiali poprzez biuro zawodów, w którym dystans pomiędzy poszczególnymi stanowiskami nie może być mniejszy niż 1,5 metra, tak by w pomieszczeniu przypadało minimum 15 m2 na jedną przebywającą w nim osobę.

  • W strefie stajni minimalna szerokość korytarza pomiędzy boksami wynosić ma 3 metry. Na korytarzu nie będzie wolno przeprowadzać żadnych czynności związanych z obsługą czy pielęgnacja konia.

  • Wszyscy uczestnicy zawodów będą mogli dostać się na teren zawodów wyłącznie wyznaczonym wjazdem lub wejściem. W miejscu tym działać będzie Punkt Kontrolny, gdzie służba ochrony sprawdzi temperaturę każdej osoby i zweryfikuje uczestników według listy przygotowanej wcześniej przez organizatora. Pomiar temperatury będzie procedurą obowiązkową i anonimową. Jeśli pomiar wykaże temperaturę równą lub wyższą od 37,6°C, to wyeliminuje to taką osobę z udziału w zawodach. Oczywiście odmowa poddania się procesowi pomiaru temperatury będzie przynosiła taki sam skutek.

  • Organizator będzie musiał zapewnić punkty dezynfekcji rozlokowane w toaletach, biurze zawodów, przy placu konkursowym i treningowym, w strefie stajni, loży sędziowskiej i przy głównych ciągach komunikacyjnych.  Ponadto Regulamin rekomenduje by serwis sprzątający w trakcie trwania Zawodów systematycznie, w odstępach nie dłuższych niż 120 minut, dezynfekował kluczowe miejsca takie jak wejścia, klamki, włączniki, z których korzystają uczestnicy zawodów.

 

To tylko niektóre z wymogów jakim będzie musiał sprostać organizator zawodów jeździeckich. W przedstawionym projekcie jest takich informacji więcej.

Regulamin określa obowiązki nie tylko uczestników i organizatorów ale każdej z grup, które tworzyć będą zawody. 

Naprawdę warto więc zapoznać się z jego treścią (w załączniku poniżej).