...który miał się odbyć w Dąbrówce Małej JKS U Robsonówna, na termin 8-9 maja 2010.