Przedmiotem postępowania było zaskarżona przez Pana Jacka Tokarskiego uchwała Zarządu PZJ utrzymująca w mocy wcześniejsze orzeczenie Komisji Prawa i Dyscypliny PZJ w sprawie wykrycia środków niedozwolonych w próbie konia HEKTOR pobranej po finałowych zmaganiach w kwietniu 2008 roku w Jaszkowie.
W pliku do pobrania publikujemy w całości i bez skrótów postanowienie Trybunału Arbitrażowego wraz z usadadnieniem.

    Z tej lektury wynika w jasny w jasny sposób, że sprawa nie zostaje zamknięta i będzie ponownie rozpatrywana przez Zarząd PZJ.
Będziemy informowali na naszej stronie o kolejnych jej etapach.