DIAKATO PS - 2 miejsce polowej próby dzielności ogierów - Leszno, 02-03.02.2021 r.