Za dwa tygodnie, we wtorek 23 października 2018 roku na terenie JKS Przybyszewo odbędzie się wierzchowa, polowa próba dzielności ogierów ras szlachetnych.

 

Zgodnie z wolą delegatów wyrażoną podczas zjazdu PZHK, w tym roku nie organizowano stacjonarnych zakładów treningowych. W ich miejsce wiosną tego roku przeprowadzono selekcję zgłoszonych do polowej próby ogierów. W opinii wielu hodowców, są oni w stanie zapewnić swoim koniom lepsze warunki treningowe niż robiły to stacjonarne Zakłady Treningowe.

Kwalifikacje do niej odbyły się również w JKS Przybyszewo w terminie 15-16 maja 2018 roku. Zgłoszono do niej 59 ogierów, a do jesiennej próby zakwalifikowano 25 z nich (lista z wynikami kwalifikacji do pobrania w załączniku). 

Hodowcy zakwalifikowanych koni, zgodnie z podpisaną z PZHK umową rozpoczęli pracę szkoleniową ze swoimi końmi w dniu 16 lipca 2018 roku.

 

„Realizując zjazdową uchwałę zaproponowaliśmy hodowcom w tym roku dwa terminy na przeprowadzenie naboru do polowej próby ogierów wierzchowych. Jedna w JKS Przybyszewo, a druga w SO Białka. Na skutek braku zgłoszeń na drugi termin odwołaliśmy tę imprezę. Od razu chciałbym zaznaczyć, że rozwiązanie to nie ma uzasadnienia ekonomicznego tak dla hodowcy jak i dla Związku. Tak jak było to do tej pory refundujemy hodowcy na tym samym poziomie koszt tego treningu. Hodowcy zakwalifikowanych do próby polowej ogierów dostali pełną informację o tym, czego będziemy oczekiwali po koniu po zakończeniu 100-dniowego treningu. Każdy z koni był już w połowie treningu skontrolowany przez terenowych inspektorów. Zobaczymy podczas kończącej trening polowej próby jak rozwinęły się zakwalifikowane ogiery. To jednak nie jedyna nowość w naszych działaniach. W listopadzie 2018 roku po raz pierwszy przeprowadzimy wstępną kwalifikację dla ogierków urodzonych w 2016 roku. Te z nich, które pozytywnie przejdą kwalifikację i polową próbę kończącą trening, zyskają prawo do stanówki przez jeden rok.” - powiedział nam V-ce prezes PZHK, Tomasz Siergiej.