W dobie kryzysu, a niewątpliwie cała branża jeździecka musi się z nim zmierzyć, można szukać swojej szansy i swojego bezpieczeństwa w decyzjach podejmowanych przez innych. Przez polityków, państwo, głosicieli mniejszych czy większych idei lub szukać nadziei w religii.

 

Wygląda jednak na to, że wiele osób spośród nas, ludzi związanych z końmi i jeździectwem nie czeka biernie na pomoc zewnętrzną i zabiera się za konkretne działania.

 

Po interwencji pana Łukasza Lesnera, wicemarszałek senatu Michał Kamiński, powiedział podczas konferencji prasowej, że rządową tarczą ochronną trzeba objąć sektor agroturystyki i rekreacji.

 

Z inicjatywy pomorskiego WZJ powstał i zaczął już działać zespół wsparcia dla całej branży jeździeckiej. Powołano na facebooku grupę, której zadaniem jest stworzenie kanału szybkiej komunikacji między stajniami, członkami grupy.

 

Prawnicy związani z jeździectwem i końmi, Mateusz Cichoń, Łukasz Walter i Henryk Święcicki opracowują niezbędne do dalszej pracy dokumenty. Między innymi wzór pisma od stajni do władz lokalnych o zwolnienie z wszelkiego rodzaju podatków i opłat.

 

W dniu jutrzejszym wzór ten powinien być dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

 

Marta Polaczek Bigaj kończy prace nad ankietą adresowaną do ośrodków jeździeckich i stajni w Polsce. Na jej podstawie będzie można określić realne potrzeby i oczekiwania, mamy nadzieję, że szerokiego spektrum ośrodków.

 

Marcin Podpora finalizuje organizację spotkania lub video-konferencje w ministerstwach. Dzięki temu będzie można zorientować się w możliwościach i procedurach, które mogą być pomocne w osiągnięciu celu. A celem jest, nie zapominajmy, przetrwanie naszej branży w dobie nadciągającego wielkimi krokami kryzysu.

 

To tylko niektóre z oddolnych inicjatyw, które już się dzieją. Pewnie nie sposób byłoby wymienić je wszystkie w tej chwili. Największą ich wartością wydaje się być fakt, że jako środowisko nie poddajemy się i walczymy o naszą przyszłość.

 

Jednak nawet najlepiej skoordynowane działania lokalne to może być za mało, by osiągnąć sukces. Dlatego musimy się zorganizować centralnie i mieć swoje umocowane instytucjonalnie. Jakieś konkretne przedstawicielstwo, które będzie odpowiedniej rangi partnerem dla instytucji i organizacji, oraz będzie nas reprezentować przed władzami.

 

Dlatego zapadła decyzja o powołaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klubów, Szkółek, Ośrodków Jeździeckich i Hodowców Koni Wierzchowych.

 

Musimy działać bardzo szybko, gdyż tu liczą się dni i godziny. Trzeba pilnie opracować strategię i z tą strategią w ręku wystąpić o objęcie pomocą rządową całej branży. Rozmowy w ministerstwach jak już wyżej informowaliśmy są zaplanowane w tym tygodniu.

 

Stowarzyszenie ma być również reprezentantem firm działających w branży, więc serdecznie zapraszamy je do wejścia w jego szeregi.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Klubów, Szkółek, Ośrodków Jeździeckich i Hodowców Koni Wierzchowych przygotowuje strategię działania w dwóch wariantach:

 

Wariant I - Zasadnicza pomoc potrzebna w utrzymaniu stada koni do sezonu 2020.

 

Zakładana jest pomoc w postaci dostarczenia pasz do potrzebujących ośrodków, wyłącznie w sytuacjach ekstremalnych przerzucenie części stad na pastwiska, na wychów bezstajenny.

 

Wariant II – Pomoc potrzebna w utrzymaniu stada na sezon 2021 (mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie).

 

Zakładana jest konieczność przerzucenia większości stad na wychów bezstajenny, co wymusi zabezpieczenie dużych ilości areału pastwisk, a w dalszej części zorganizowanie do jesieni systemowej pomocy w macierzystych stajniach.

 

Koordynatorzy wojewódzcy:

 

 • Warmińsko-mazurskie - Krzysztof Ferenstein
 • Małopolskie - Marta Polaczek Bigaj
 • Wielkopolskie - Marta Stołowska Lubońska
 • Warszawskie - Patrycja Kaczorowska
 • Łódzkie - Barbara Kaźmierczak
 • Podkarpackie - Włodzimierz Uchwat
 • Dolnośląskie - Małgorzata Brodziak
 • Podlaskie - Michał Szubski
 • Lubelskie - Wojciech Jachymek
 • Śląskie - Justyna Śródecka
 • Kujawsko-pomorskie - Marcin Łączny
 • Zachodniopomorskie - Katarzyna Kokowska
 • Pomorskie - Henryk Kozłowski