W kategorii Juniorów na kucach najlepsza okazała się Natalia Plata. W tegorocznych HMP dosiadała kuców HOT CHOCOLATE i COEDNEWYDD PEPSI. Wynik końcowy jaki dał tej zawodniczce złoty medal to 210,062%.