Sprawa startu polskiej drużyny skoczków na zawodach kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w Tokio jakie rozegrane zostały w ostatni weekend czerwca tego roku w Moskwie powróciła za sprawą uchwały Komisji Rewizyjnej PZJ.

 


Minęły dwa wakacyjne miesiące i Komisja Rewizyjna PZJ korzystając z możliwości elektronicznego spotkania i głosowania ustosunkowała się do sprawy wyjazdu polskiej drużyny na najważniejsze w tym sezonie zawody w niepełnym, trzyosobowym składzie.

Choć w sporcie nigdy nie powinno się „gdybać”, to dla przytaczającej większości osób żywo interesujących się polskimi skokami przez przeszkody jasnym było, że start naszej drużyny w czteroosobowym składzie przyniósłby upragniony przez wszystkich awans polskiej drużyny skoczków do Igrzysk Olimpijskich.

Szkoda, naprawdę szkoda, że tak się nie stało.

Dlaczego do tego doszło?

Poniżej ocena tego faktu przez Komisje Rewizyjną PZJ.

A co Wy o tym myślicie?

 

04 września 2019 roku

Komisja Rewizyjna

Polskiego Związku Jeździeckiego

 


Uchwała Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 4 września 2019 roku dokonana w trybie §43 Statutu PZJ w sprawie stanowiska Komisji Rewizyjnej PZJ na temat drużynowych kwalifikacji olimpijskich do IO Tokio w dyscyplinie skoki przez przeszkody.

 


W celu wypracowania swojego stanowiska Komisja Rewizyjna PZJ dokonała analizy następujących dokumentów dotyczących startów reprezentacji Polski w skokach przeszkody:

  1. Uchwała Zarządu PZJ U/2381/4/2/.2019 z dnia 23.04.2019 w której Zarząd zatwierdził Sportowy Plan Główny na 2019 r. dla Kadry Narodowej Seniorów w skokach przez przeszkody.
  2. Korespondencja e-mail pomiędzy Biurem PZJ a zawodnikami, trenerem kadry narodowej, członkami Zarządu w sprawie przygotowań do wyjazdu do Moskwy – od 1 maja 2019 r.
  3. Korespondencja e-mail dyrektora sportowego PZJ a zawodnikami kadry narodowej, trenerami, członkami zarządu PZJ w której przekazano zainteresowanym dokumenty dotyczące spełnienia wymogów weterynaryjnych,
  4. Korespondencja e-mail z dnia 3 czerwca br. trenera Rudolfa Mrugały do zawodników, członków Zarządu i dyr. sportowego PZJ, dotyczącą szczegółów procedury weterynaryjnej oraz wiążących terminów,
  5. Oświadczenia Zarządu PZJ z dnia 1 lipca 2019 r. wydane w związku z udziałem Polskiej Kadry Narodowej w zawodach skokowych w Moskwie,
  6. Sprawozdanie z dnia 14 lipca 2019 r. trenera Rudolfa Mrugały z przygotowań do wyjazdu i startu w kwalifikacjach olimpijskich CSIO 2* Moskwa 26-30.06.2019,
  7. Uchwała nr U/2479/9/2/2019 z 1707.2019 r. na podstawie której odwołany został z funkcji trenera kadry narodowej Rudolf Mrugała

 

Komisja Rewizyjna PZJ stwierdza, że wynik sportowy z punktu widzenia realizacji celu głównego wyznaczonego w Planie Sportowym przedstawionym do realizacji MSiT uzyskany przez polski zespół seniorów na zawodach kwalifikacyjnych do IO w Tokio w Moskwie i Atenach jest niezadowalający. W zakresie kwalifikacji drużynowej plan ten przez PZJ nie został zrealizowany, co należy ocenić negatywnie.

 

W ocenie Komisji Rewizyjnej PZJ sam wyjazd i start polskiego zespołu na zawodach kwalifikacyjnych w Moskwie w trzyosobowym składzie należy uznać za organizacyjną porażkę Polskiego Związku Jeździeckiego. Powodem tego stanu rzeczy jest w opinii Komisji Rewizyjnej PZJ brak profesjonalnego przygotowania tego wyjazdu z uwzględnieniem szczególnych wymagań przy startach w imprezach rozgrywanych poza obszarem UE ze strony Biura PZJ oraz brak odpowiedniego nadzoru nad pracą Biura ze strony Zarządu PZJ.

 


Analizując starty Kadry Narodowej w Skokach przez przeszkody, Komisja Rewizyjna PZJ za wysoce ryzykowne przedsięwzięcie sportowe uważa start podstawowych par Kadry Narodowej na Zawodach CSIO w Sopocie. Start ten odbywał się w trakcie obowiązywania kwarantanny weterynaryjnej związanej z wymaganiami związanymi z wyjazdem sportowym do kraju nie będącego członkiem UE oraz co ważne, dotyczył imprezy sportowej nie ujętej w wykazie „Przygotowania Kadry Narodowej do Startu Głównego. Komisja Rewizyjna zauważa, na podstawie dostępnych dokumentów, brak spójnej interpretacji zasad odbywania kwarantanny weterynaryjnej, która w przypadku wyjazdu do Moskwy okazała się przyczyną braku uzyskania obowiązkowego przy wyjeździe zaświadczenia lekarskiego, a w konsekwencji istotnego osłabienia drużyny narodowej. Komplet niezbędnych informacji winien być przygotowywany przez Sekretarza Generalnego i zarazem Dyrektora Biura oraz Dyrektora Sportowego począwszy od następnego dnia po podjęciu przez Zarząd uchwały U/2381/4/2/.2019 i następnie przedłożony pionowi sportowemu (trener KN, Komisja Skoków i Zarząd) przez biuro PZJ. To właśnie biuro PZJ winno jasno określić warunki i dopilnować by drużyna polska wystawiona na zawody CSIO5* Sopot 2019 nie obejmowała par objętych przygotowaniem do startu w Moskwie.

 

 

Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, że Zarząd PZJ ma wystarczające kompetencje do podjęcia skutecznych działań w realizacji celów sportowych, a działanie te powinny być prowadzone przy minimalnym ryzyku niepowodzenia organizacyjnego. Nie wnikając w poziom sportowy reprezentowany przez zawodników Kadry Narodowej, po stronie Zarządu i podległego mu Biura Związku stoi taka organizacja prowadzenia spraw związanych z realizacją sportowego celu głównego by ograniczyć do minimum ryzyko niepowodzenia.

 


Komisja Rewizyjna, po analizie dokumentów związanych z odwołaniem trenera Kadry Narodowej w skokach przez przeszkody stoi na stanowisku, że w okresie nie zakończonych startów Kadry Narodowej realizujących cel główny wyznaczony dla Kadry Narodowej w 2019, fakt ten nie służył budowaniu optymalnego wyniku sportowego. Komisja zauważą, że realizacja wszystkich planów startowych wyznaczonych dla Kadry Narodowej w 2019 roku, przy ograniczonej liczbie członków Kadry Narodowej, a także przy przyjęciu ryzyka nabycia kontuzji zarówno przez zawodnika jak też i konia stawia przed Zarządem PZJ szereg wymogów podjęcia działań organizacyjnych, których celem powinno być optymalne zrealizowanie planów przy jednoczesnym zaangażowaniu zawodników oraz osób odpowiedzialnych z organizację sportu w PZJ od trenera poczynając przez dział sportowy PZJ oraz Zarząd PZJ.

 


Komisja Rewizyjna PZJ zauważa również, że wszyscy członkowie polskiego zespołu zaprezentowali w Moskwie, a także podczas zawodów w Atenach nadzwyczajną wolę walki i zaangażowanie, za co należą im się nie tylko gratulacje, ale też i wielkie podziękowania.

 


Stanowisko przyjęte jednogłośnie przez Komisję Rewizyjną:

Sławomir Dudek – Przewodniczący

Jacek Wolski - Sekretarz

Beata Szuber Witold Brodewicz

Marcin Jońca