We wtorek 5 marca informowaliśmy o zmianach jakie minister zdrowia wprowadził swoimi rozporządzeniami w systemie wydawania zaświadczeń dopuszczających sportowców do udziału w zawodach.

 

Wobec powtarzających się w środowisku pytań spróbujemy podsumować temat (pisaliśmy o tym TUTAJ).
Z kwestii, które się nie zmieniły warto wiedzieć, że zgodnie z wymogami ustawy o sporcie obowiązek posiadania ważnego zaświadczenia dopuszczającego sportowca do współzawodnictwa dalej spoczywa na zawodniku, a w przypadku niepełnoletnich sportowców, na ich prawnym opiekunie.

 

Zmianie od 1 marca 2019 roku uległy dwie ważne kwestie.
Po pierwsze ważność badań dla każdej kategorii wiekowej wynosi 12 miesięcy, jeśli lekarz wydający zaświadczenie nie zdecyduje o skróceniu tego terminu. Lekarz ma do tego prawo w sytuacji kiedy stan zdrowia sportowca lub specyfika uprawianej dyscypliny sportowej będą tego wymagały.

 

Po drugie, w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia oraz w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Zmiany te obowiązują od 1 marca 2019 roku i kolejnym pytaniem jakie stawia wielu sędziów i startujących zawodników jest to jak to się ma do obowiązujących i dostępnych na internetowej stronie PZJ Przepisów Ogólnych, które nie uwzględniają zmienionych przez ministra zdrowia warunków.

 

By to wyjaśnić poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie przewodniczącego Kolegium Sędziów PZJ, Jacka Wisłockiego, który powiedział:

Proces zmiany zapisów w regulaminach lub przepisach Polskiego Związku Jeździeckiego wymaga czasu. Każda taka zmiana powinna być najpierw przygotowana merytorycznie przez Kolegium Sędziów a później zatwierdzona uchwałą Zarządu PZJ. Naturalnym jest więc to, że nie możemy reagować natychmiast na zmieniające się wymogi aktów prawnych wyższej rangi, takich jak uchwały sejmowe lub rozporządzenia tego czy innego ministra. Dlatego proszę kolegów sędziów prowadzących zawody, żeby do czasu zmiany artykułu 14 Przepisów Ogólnych respektowali zapisy trzech rozporządzeń ministra zdrowia. Nowe brzmienie artykułu 14 Przepisów Ogólnych uwzględniające wszystkie rozporządzenia ministra zdrowia zostało przez nas zredagowane i uchwalone oraz przesłane do Zarządu. Należy się więc spodziewać, że niebawem nowa wersja Przepisów Ogólnych zostanie opublikowana na internetowej stronie Związku.