Pierwszą 5 z każdego konkursu zapraszamy 25 min. po zakończeniu danego
konkursu do biura zawodów w celu odbioru nagród.