Pula nagród przedstawiona w propozycjach to 50 tys. zł, jednak już teraz wiemy, że dzięki sponsorom podczas tych zawodów odbędzie się jeszcze konkurs dodatkowy potęgi skoku z pulą 9 tys. zł. Warunki startu w tym konkursie zostaną opisane w aneksie, który opublikujemy w przyszłym tygodniu. Zawody w kuźni będą miał świąteczny charakter. W sobotę wieczorem przewidziane jest spotkanie dla wszystkich uczestników zawodów. Z kolei w niedzielę Św. Mikołaj będzie rozdawał prezenty kibicom, którzy oglądać będą konkurs Grand Prix.