Kategorię złotą wygrał Jarosław Skrzyczyński. Na miejscu drugim uplasował się Mściwoj Kiecoń, a na trzecim – Dawid Skiba.