W kategorii Młodych Jeźdźców, po trzech zwycięstwach, triumfowała Aurelia Von Mauberg. W tegorocznych HMP dosiadała oldenburskiego wałacha DIAMO DREAM, a sumaryczny wynik końcowy jaki zapewnił jej złoty medal to 210,879%.