Akademia Powożenia, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportów Konnych EQUISPORT w dniach 25-27 kwietnia 2008r.