Uznawaniu ogierów dla księgi Anglo European Studbook.