Dzień 19 lutego 2016 r. otworzył nowy rozdział w stadninach koni arabskich. Niestety po trzech latach widzimy, że rozdział ten pt. "dobra zmiana" piszą dyletanci i ludzie - chyba - złej woli - utrata prestiżu, brak sukcesów pokazowych i sprzedażnych, zapaść w hodowli.


W lutowym wydaniu Świata Koni Marek Trela wieloletni prezes i hodowca w SK Janów, twórca sukcesów pokazowych i sprzedażnych janowskich koni, uznany sędzia międzynarodowych pokazów koni arabskich dzieli się z czytelnikami swoimi koncepcjami hodowlanymi związanymi z użyciem Kahila Al Shaqab i ocenia jego potomstwo. Artykuł jakże ważny w dobie poczynań „hodowców” łączących papierowe rodowody bez refleksji nad wadami i zaletami kojarzonych żywych osobników – to jest różnica między hodowcą praktykiem i hodowcą teoretykiem. POLECAMY - jako lekturę obowiązkową.

Poniżej linki do wywiadów przeprowadzonych przez redakcję RMF FM z Markiem Trelą, Jerzym Białobokiem i Anną Stojanowską:

 

Marek Trela o stadninach koni arabskich: Ignorancja i brak profesjonalizmu

 

Jerzy Białobok: Polska hodowla koni arabskich w ruinie

 

Anna Stojanowska: Nikt nie przypuszczał, że 3 lata wystarczą, by dotrzeć do dna