Złoty medal HMP w kategorii Dzieci na dużych koniach wywalczyła Zofia Fragstein-Niemsdorff. Zawodniczka dosiadała wałacha szlachetnej półkrwi RAMIRO, a sumaryczny wynik końcowy jaki pozwolił im na zwycięstwo to 213,465%.