Pierwszy konkurs krakowskiej edycji CAVALIADA Dressage Tour o nagrodę firmy Nowy Adres ponownie wygrała Sandra Sysojeva na koniu Furst z wynikiem 71,930%.