Ciężkie czasy dla dłużników PZJ

Świat Koni | 11 maja 2017

Ciężkie czasy dla dłużników PZJ

Kolejnym efektem piątkowego zebrania w Olszy członków zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego jest uchwalenie pakietu pięciu uchwał dotyczących dłużników.

REKLAMA

reklama

Wygląda na to, że brak wpłat do kasy Polskiego Związku Jeździeckiego swoich należności w terminie przestanie się opłacać a dawne. „złote czasy” dla dłużników bezpowrotnie minęły.

Oto pięć uchwał zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego:

Uchwała nr U/1240/11/Z/2017 z dnia 05.05. 2017 r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę w sprawie kaucji za opóźnienie w spłacie zobowiązań wobec PZJ. Organizatorzy zawodów międzynarodowych w sytuacji ponad 7-dniowego opóźnienia z płatnościami wobec PZJ, które wynikają z obciążenia PZJ przez FEI związanego z tymi zawodami (wpisowe do kalendarza FEI, % od puli nagród, MCP) będą zobowiązani do wpłacenia do PZJ kaucji. Kaucja będzie miała wartość przewidywanych opłat wynikających z rangi zawodów (wpisowe do kalendarza FEI, % od puli nagród, MCP). Realizacja uchwały wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 roku. Uchwała przyjęta jednogłośnie (4 x za).

Uchwała nr U/1241/11/Z/2017 z dnia 05.05. 2017 r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o możliwości wstrzymania zatwierdzania propozycji zawodów. Wstrzymanie zatwierdzania propozycji zawodów kalendarza PZJ będzie miało miejsce w sytuacji pojawienia się nieuregulowanych zobowiązań organizatorów wobec PZJ. Realizacja uchwały wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 roku. Uchwała przyjęta jednogłośnie (4 x za).

Uchwała nr U/1242/11/Z/2017z dnia 05.05. 2017 r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o możliwości wstrzymania wydawania licencji klubom. Wstrzymanie wydawania licencji klubom będzie miało miejsce w sytuacji pojawienia się nieuregulowanych zobowiązań klubów wobec PZJ. Realizacja uchwały wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 roku. Uchwała przyjęta jednogłośnie (4 x za).

Uchwała nr U/1243/11/Z/2017 z dnia 05.05. 2017 r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o możliwości wstrzymania wydawania licencji zawodnika PZJ oraz konia PZJ. Wstrzymanie wydawania licencji konia i zawodnika będzie miało miejsce w sytuacji pojawienia się nieuregulowanych zobowiązań wobec PZJ właściciela konia lub zawodnika na nim startującego. Realizacja uchwały wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 roku. Uchwała przyjęta jednogłośnie (4 x za).

Uchwała nr U/1244/11/Z/2017z dnia 05.05. 2017 r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o możliwości wstrzymania zgłaszania zawodnika przez FEI Entry System. Wstrzymanie zgłaszania zawodnika na zawody międzynarodowe będzie miało miejsce w sytuacji pojawienia się nieuregulowanych zobowiązań wobec PZJ właściciela konia lub zawodnika na nim startującego. Realizacja uchwały wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 roku. Uchwała przyjęta jednogłośnie (4 x za).

 

Skomasowanie tak dużego pakietu uchwał w sprawach egzekwowania należności płatniczych względem Związku może z pewnością dziwić. To z jednej strony. Z drugiej nie wszystkie zapisy wspomnianych uchwał brzmią czytelnie i zrozumiale.

Dlatego o krótkie wyjaśnienie poprosiliśmy Iwonę Maciejak - wiceprezes zarządu PZJ ds. organizacyjnych, która nam powiedziała:

Pierwsza z powyższych uchwał zarządu oznacza to, że w przypadku niewywiązania się organizatora międzynarodowych zawodów ze swoich zobowiązań finansowych względem Związku, zarząd PZJ przed wpisaniem w kolejnym roku międzynarodowych zawodów tego organizatora do kalendarza FEI pobierze od niego kaucję na poczet opłat do FEI. Taka jest procedura, że partnerem i gwarantem wniesienia opłat dla FEI jest narodowa federacja, a nie pojedynczy organizator. Do tej pory mechanizm ten wyglądał w ten sposób, że Związek wnosił opłaty do FEI w imieniu takiego organizatora, który po otrzymaniu faktury miał zwrócić tę kwotę do kasy PZJ. Niestety zdarzały się, i to wcale nie tak rzadko, przypadki, że organizator zapominał o tym obowiązku. Negocjował nawet ze Związkiem rozłożenie zaległości na dogodne dla niego raty, ale w końcowym efekcie i tak zaległości nie płacił. Związek wspaniałomyślne, by nie tracić międzynarodowej imprezy w kolejnym roku ponownie wnosił opłaty do FEI, co skutkowało jedynie powiększeniem długu. Od czerwca tego roku sytuacja się zmieni. Po 7-dniowym spóźnieniu w zapłacie należności wpisanie do kalendarza FEI kolejnych międzynarodowych zawodów takiego organizatora nastąpi dopiero wtedy, kiedy wniesie on do kasy Związku kaucję wynikającą z wielkości wpłaty do FEI  za nowe zawody. Oczywiście nie zwolni to takiego organizatora z konieczności uregulowania swojej starej należności w przypadku, gdyby chodziło nie tylko o przekroczenie terminu ale i o brak w ogóle zapłaty. Wszyscy wiemy, że sytuacja finansowa Związku nie jest dobra i wszyscy musimy się z tym liczyć. Podobny wydźwięk ma uchwała mówiąca o możliwości wstrzymania zatwierdzania propozycji zawodów w przypadku zaległości w opłatach za zawody krajowe. Niestety i tutaj są tacy organizatorzy, którzy nie wywiązują się ze swoich należności. I tutaj też nie chodzi o blokowanie rozgrywania zawodów, tylko o uczciwość w stosunku do innych organizatorów. Zarząd jest elastyczny w stosunku do organizatorów cykli czy dużej ilości zawodów rozumiejąc, że jednorazowe wpłaty należności mogą być dla nich problemem. Ustalimy wtedy indywidualne harmonogramy spłat, tak aby nie utrudniać życia takiemu organizatorowi. Nie oznacza to jednak, że może on, czy jakikolwiek inny organizator liczyć na umorzenia należności. Związku najzwyczajniej w świecie po prostu nie stać na takie ruchy. Kolejna uchwała dotyka niezrozumiałego problemu zaległości w opłatach na rzecz PZJ ze strony klubów. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, to poprzednia ekipa nie prowadziła w tym zakresie żadnej kontroli. Jedne kluby regularnie wnosiły należne opłaty a inne  były w tym jakby mniej sumienne. Jeszcze inne w ogóle sobie tymi sprawami nie zajmowały głowy. To bardzo nieuczciwa sytuacja i zamierzamy to radykalnie i szybko zmienić. Chcę jednak podkreślić, że kluby wypełniając na bieżąco swoje zobowiązania w ogóle nie odczują tej uchwały. Na tej samej zasadzie będzie działał mechanizm pozostałych uchwał, które odnoszą się do zaległości w opłatach na rzecz Związku ze strony zawodników i właścicieli koni. Związek nie mogąc doprosić się o terminowe wpłaty sięga po mechanizmy, może nie wyglądające zbyt ładnie, ale wydaje się, że będą one skuteczne. Zresztą, warte podkreślenia jest to, że skutki tych uchwał absolutnie nie będą odczuwalne przez tych, którzy nie mają zaległości. Powiem nawet, że w końcu będzie bardziej uczciwie.

Komentarze (11)

BJura (niezarejestrowany)9 miesięcy, 2 tygodnie temu

Wydaje się, że uchwały dot. zwieszania licencji klubu i zawodników są niezgodne z prawem. Jeśli klub czy zawodnik zapłaci opłatę licencyjną nie można zawiesić mu licencji z tytułu zalegania z opłatą za np wpisowe na zawody czy opłaty za organizację zawodów. Narusza to prawo powszechne i wile przepisów PZJ, w tym np te dotyczące postępowań dyscyplinarnych. Co do pozostałych uchwał wymagają one zmian regulaminów. Zarząd musi zacząć robić porządki i wprowadzać uchwały w trybie zmian regulaminów PZJ, takie procedowanie wprowadza chaos, bałagan i tworzy sytuacje niejasne dla interesariuszy PZJ.

Delegat (niezarejestrowany)9 miesięcy, 2 tygodnie temu

Nooo to tera mamy rzady w PZJ , co egzekwujom! Czyli CSIO w Sopocie sie nie odbedzie! Baltica i Jakubowice auch nicht! Zawsze mowilem najlepsze zawody byly som i beda w Lesznie. Soltysik wie co robi!

żyrafa (niezarejestrowany)9 miesięcy, 2 tygodnie temu

Delegat nie męczy cie pisanie tych bzdur? Bo mnie już męczy ich czytanie. Niby dlaczego CSIO Sopot miały by się nie odbyć? To samo z Ciekocinkiem i Jakubowicami? Na pewno te zawody odbędą się tak maja się odbyć. A fakt, że są jacyś nieuczciwi organizatorzy, którzy oszukują i nie płacą tego co powinni i teraz im się to skończy to raczej jest pozytywna informacja.

Delegat do żyrafy (niezarejestrowany)9 miesięcy, 2 tygodnie temu

weź Ty se daj na wstrzymanie, ok? Jakbyś organizował zawody z takim trudem i zalegał dwa dni z zapłata i by ci wszystko rozj..bali, to byś inaczej gadał! Widać że nie organizujesz za swoje żadnych zawodów. Kobflikt iteresow jest tu widoczny jak na dłoni! Ale kto zaprotestuje...może Święcicki z Podporą ? żarty. Sołtysiak wiedział co robi ,że się zapisał na prezesa PZJu!

Obserwator (niezarejestrowany)9 miesięcy, 2 tygodnie temu

Ja jak najbardziej popieram to że pan Jan wziął to w swoje ryzy bo tylko w taki sposób będzie polskie jeździectwo funkcjonować anie jak do tej pory niech w końcu karzdy będzie utczciwy to i związek będzie może więcej miał z czego inwestować w polskie jeździectwo .Jan Sołtysiak to bardzo dobry gospodarz i biznesmen sam prowadzi ośrodek i zawody międzynarodowe zna się na kosztach ale wie też jak musi funkcjonować machina która nie prowadzi do zadłużenia wiec mieliśmy już tylu prezesów że uważam dajmy mu rok może dwa i myśle że będziemy w tedy mogli ocenić jego prace nie oceniajmy go negatywnie bo on jest człowiekiem który podniesie nasz związek na proste nogi .

żyrafa (niezarejestrowany)9 miesięcy, 2 tygodnie temu

Delegat czy ty już czytać nie potrafisz? O jakich 2 dniach spóźnienia piszesz? W tekście jest wyraźnie napisane, że chodzi o 7 dni spóźnienia z opłatą. Faktury nie są na pewno wystawiane z natychmiastową płatnością, tylko pewnie co najmniej 7 lub 14 dni. Organizator ma więc na zapłacenie należności jakieś 2-3 tygodnie. Skoro nie daje rady, to znaczy, że musi się zastanowić czy powinien organizować te zawody Nie sądzę żebyś Delegacie zorganizował w życiu jakikolwiek zawody więc nie pisz tu bzdur. Według mnie pisze tylko po to żeby wylać z siebie trawiąca cię nienawiść.Jeśli jest inaczej, to przekonaj mnie i innych o tym i powiedz jakie to zawody organizujesz "z takim trudem".

prawo (niezarejestrowany)9 miesięcy, 2 tygodnie temu

Pytanie czy PZJ będzie księgował te należności w postaci wystawianych przez siebie faktur ? Czy w takim wypadku , a powinno być zastosowane prawo finansowe w szerokim tego słowa znaczeniu. Radzę te uchwały dostosować do polskiego prawa w przeciwnym razie mogą być kłopoty.

ale jaja (niezarejestrowany)9 miesięcy, 2 tygodnie temu

Wpis został usunięty przez administratora w związku z naruszeniem regulaminu.

Ewa (niezarejestrowany)9 miesięcy, 1 tydzień temu

A moze w ramach czystości i uczciwości wobec tych płacących należałoby opublikować zestawienie dłużników PZJ..To tez ceenna informacj dla zawodników i innych klubów

Delegat do Ewy (niezarejestrowany)9 miesięcy, 1 tydzień temu

Bardzo dobry pomysł! jedno jest pewne: nic nie jest winien Sołtysik jak organizator . Tzn on juz oczywiście nie jest żadnym tam organizatorem ;-) już. Chodzi, że Leszno nie jest nic winne nikomu! hehehe. PZJ pod włądzą tandemu kaputt. PAnie Słąwku jak tam kontrole w PZjcie? Bo cos cicho się zrobiło...

o kontrolach Rady (niezarejestrowany)9 miesięcy, 1 tydzień temu

W poprzedniej kadencji i za poprzednich Rad Związku, albo były "celowe przecieki" publikowane i komentowane skrzętnie przez redaktora ŚK (pierwsza Rada) albo w miarę rzetelne sprawozdania z posiedzeń Rady i ich uchwał i jakieś "przecieki" (druga Rada). Publikowane to było także w dużej mierze na stronie Rady i PZJ.. Za "Rady" p. red. S.Dudka nic takiego nie ma miejsca. Na stronie PZJ można znaleźć jedynie uchwałę z 18 grudnia o powołaniu na przewodniczącego p. redaktora, a potem trzy enigmatyczne protokoły z 23.01,; 17.03. i 21.03. Do tego można dodać nic nie wnoszące de facto wystąpienie p. Przewodniczącego w czasie zjazdu kwietniowego. Pohuczał pan trochę za mikrofonem, z jednym efektem - ponownym swoim wyborem, tym razem do wirtualnej Komisji Rewizyjnej. Od tego czasu cisza zupełna. P. Przewodniczący Rady, red. S. Dudku, bardzo prosimy o zwołanie kolejnego posiedzenia Rady, opublikowanie rzetelnego sprawozdania i treści uchwał oraz raportu w sprawie trzech kontroli prowadzonych przez Radę od stycznia br. A także stanowiska Rady w sprawie przeciągającej się bez żadnej informacji procedury z zatwierdzaniem statutu PZJ. Albo podania się jak mężczyzna do dymisji i przekazanie swoich obowiązków p. E. Strzeszewskiej, znającej się ja się wydaje na rzeczy i nie uwikłanej w różne układy biznesowo-redakcyjno-reklamowe. P. Przewodniczący czekamy niecierpliwie! Chyba nie stał się Pan tak jak sekretarz generalny, o którego natychmiastowe odwołanie pan i kilka innych osób wnioskowało, niemową i w jednocześnie cenzorem informacji płynących z PZJ? Czyżby Rada nie była autonomicznym organem kontrolnym Związku oraz statutowym organem jego władz i wróciła do roli i "formy usługowej" dla Prezesa i Zarządu?

Dodaj komentarzWciśnięcie przycisku poniżej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu komentarzy.