Odpowiedź PZJ na list otwarty W. Furmanka

Inf. Prasowa | 1 kwietnia 2017

Odpowiedź PZJ na list otwarty W. Furmanka

Odnosząc się do listu autorstwa Wojciecha Furmanka, opublikowanego w dniu 31 marca 2016 na stronie internetowej Świata Koni, Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego pragnie z całą stanowczością podkreślić, iż list ten zawiera nieprawdziwe i nieścisłe informacje oraz wymierzony jest w dobro Polskiego Związku Jeździeckiego. 

REKLAMA

reklama

Szanowni Członkowie Polskiego Związku Jeździeckiego,
Szanowni Delegaci Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów,

Odnosząc się do listu autorstwa Wojciecha Furmanka, opublikowanego w dniu 31 marca 2016 na stronie internetowej Świata Koni, Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego pragnie z całą stanowczością podkreślić, iż list ten zawiera nieprawdziwe i nieścisłe informacje oraz wymierzony jest w dobro Polskiego Związku Jeździeckiego.

W dniu 5 kwietnia 2017 roku mają odbyć się Nadzwyczajne Walne Zjazdy Delegatów oraz Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Jeździeckiego. Na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ma zostać wybrany nowy Prezes PZJ. Na przedmiotowym Zjeździe, Zarząd przedstawi Państwu pełne wyniki audytów, zarówno księgowego jak i prawnego, których przeprowadzenie Zarząd zapowiedział uchwałą już w dniu 13 stycznia 2017 roku.

Wbrew twierdzeniom autora listu, celem audytów nie jest stworzenie negatywnego obrazu Związku, a przeprowadzenie profesjonalnej oraz rzetelnej kontroli. Zawarte w audytach rekomendacje pozwolą na poprawę funkcjonowania Związku oraz jego ochronę przed negatywnymi konsekwencjami stwierdzonych uchybień.

Na chwilę obecną Zarząd PZJ wskazuje, że z treści informacji biegłego rewidenta z dnia 05 maja 2016 roku dotyczącej badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Jeździeckiego za rok 2015, wynika, że w przedstawionym bilansie rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej podpisanych przez osoby prowadzące księgi rachunkowe PZJ zostały stwierdzone liczne nieprawidłowości. Ponadto w opinii niezależnego biegłego rewidenta z dnia 17 marca 2017 roku obejmującej badanie sprawozdania finansowego Związku za rok 2016, zostało wskazane, że stosowany przez jednostkę sposób przeprowadzenia inwentaryzacji jej aktywów uniemożliwił biegłemu rewidentowi potwierdzenia stanu ilościowego części zapasów na dzień bilansowy. Nie została potwierdzona m.in. pozycja materiały w procesie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2016 roku. W związku z dostrzeżonymi uchybieniami formalnymi, biegły zalecił dostosowanie zasad rachunkowości PZJ do aktualnych przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), w szczególności wynikających z art. 10 w/w ustawy.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego pragnie podkreślić, iż w swoich działaniach kieruje się dobrem oraz interesem Związku, dlatego większa część w/w dokumentów, w tym m.in. sprawozdanie finansowe za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta została przesłana Delegatom.

Zarząd PZJ odpowiada ponadto za finanse oraz majątek Związku, dlatego jego obowiązkiem jest potwierdzenie stanu majątku Związku na koniec każdego roku, w tym również przedmiotów przekazywanych przez sponsorów w ramach zawartych umów. Zarząd zakwestionował dokument z inwentaryzacji zegarków, o którym wspomina autor w/w listu. Stan wskazany tym protokołem nie odpowiadał bowiem rzeczywistości na dzień 31 grudnia 2016 roku.

W związku z niedopełnieniem podstawowych obowiązków pracowniczych przez jednego z pracowników, w związku z treścią w/w protokołu, Zarząd zmuszony był rozwiązać umowę o pracę z tym pracownikiem.

Działania Zarządu są transparentne i przejrzyste, oraz nakierowane na główny cel, którym jest poprawa funkcjonowania naszej organizacji oraz zjednoczenie jej środowiska.

Na najbliższym Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 05 kwietnia 2017 roku o tych działaniach oraz planach na przyszłość zostaną poinformowani wszyscy Delegaci Zjazdu. Zarząd odniesie się również szczegółowo do treści listu Pana Wojciecha Furmanka.
Zarząd ma obowiązek chronić dobre imię Związku oraz jego członków, a także rozwijać dobre relacje ze Sponsorami.

W związku z faktem, że umowa z firmą marketingową obsługującą sponsorów wygasła w dniu 23 marca 2017 roku, tj. na krótko przed terminem obecnego Zjazdu, z uwagi na konsekwencje finansowe Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu się z podpisaniem nowej umowy do dnia Zjazdu, celem pozostawienia tej kwestii do rozstrzygnięcia władzom PZJ po dniu 5 kwietnia 2017 roku.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego mając na uwadze fakt, że w w/w liście znajdują się treści nieprawdzie i nieścisłe, zastrzega potrzebę podjęcia stosownych kroków prawnych, również w przedmiocie naruszenia dóbr osobistych Polskiego Związku Jeździeckiego, wskazanych w art. 23, 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dz. U. z  1964 r., Nr 16 poz. 93 z. późn. zm., o czym Delegaci zostaną poinformowani na Zjeździe w dniu 05 kwietnia 2017 roku.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego

Komentarze (138)

Georg (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

No drogi zarządzie , słabiutko to wyglada. Czy Wam ten liścik Jankowski dyktował? Poziom ogólności i brak konkretów i brak JEDNOZNACZNEGO odniesienia sie do bulwersujących rewelacji p. księgowego , stawia w wątpliwość tę transparentność o której kilka razy wspominacie. Tak czy owak żenująco to wychodzi wszystko i bardzo złe wróży na przyszłość. Poza tym drogi zarządzie PZJ , to jak to jest z tym CIĄGŁYM stawianiem parkurow przez sekretarza generalnego naszego i tak juz nieszczęsnego Zwiazku Łukasza Jankowskiego ? Czy uważacie w swojej naiwności , ze gorzej dla dobrego imienia PZJu robi pełen troski list otwarty księgowego , czy noszenie dragow po parkurach przez sekretarza generalnego PZJ Jankowskiego? Czy naprawdę nie dostrzegacie problemu? Czy moze dostrzegacie, ale nie jesteście w stanie nic zrobic? Podejście do konfliktu interesow w jaki trwa SG Jankowski , jest jak papierek lakmusowy i pokazuje prawdziwe intencje zarzadu. Niestety miał to byc zarzad nadziei a wyszedł zarzad beznadziejny! Aż dziw , ze p. Pisarski tam tkwi!

Ksenia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Posiedzieli u Sołtysiaka i napisali. Śmiać się czy płakać? Kuchejda co ty tam jeszcze robisz?

Sebstian (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Pogrążacie się już do reszty. A czemu nie napisaliście na ile fakturki wystawia pani delegat z wmzj? Za te pseudoaudyty? Koleżance trzeba da zarobić? A czemu nie napisaliście jaki był prawdziwy powód że po chamsku dyscyplinarnie dobrego pracownika wyrzucacie? Przecież doskonale wszyscy wiedzieli że zegarki były rozdawane przez sponsora na zawodach i sponsor miał problem jak to rozdawanie zegarków rozliczyć u siebie wiec chciał żeby pzj to załatwił. To naprawdę największy zarzut jaki znalezliscie po 3 miesiącach rycia w papierach? Może napiszcie jakim prawem finanasujecie impreze kolegi z wmzj która zajmuje się sztuka a nie sportem??? Tym bardziej jak jest taka trudna sytuacja finansowa! Dno konpletne dno!

A. (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

śmieszni jesteście, tylko popisać tu wam zostało, księgowy to dał popis na poprzednim zjeździe więc sorry ale bardziej wierzę obecnemu zarządowi niż wam i jemu. Napisali wyraźnie że stan zegarków się nie zgadzał ze stanem faktycznym. Czego nie rozumiecie, aaaaaa, przepraszam przecież kreowanie rzeczywistości to wasz chleb powszedni. Gadajcie sobie gadajcie :)

Środowisko (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Co za chamstwo. Tylko potraficie haki zbierac i zastraszyc ludzi? Teraz będziecie jakimiś paragrafami straszyć księgowego? Jak będziecie trzeba to jako całe środowisko zrobimy zbiórkę na dobrego prawnika żeby go przed wami obronił. Czy to prawda że m. In. Zarzad pzj zatrudnił niejakiego mecenasa rachwała i czy to prawda że jest to kolega z krakowa pani Bigaj? Czy w taki sposob teraz gospodaruje się pieniędzmi pzj? Czyli naszymi? To jest ta transparentnośćo której piszecie wyżej?

p o Z A W O D A C H 1 KWIETNIA Prima Aprilis (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

pzj o komitecie p o GRĄŻACIE się w o p ARACH absurdu : Wielki POETA MARIAN HEMAR wyraził niegdyś taki zaiste druzgocący SĄD::" Konfederacja Cymbałów , Klub Ćwierćinteligentów , Areopag Jełopów , Jałowych Namaszczeńców . Samym Instynktem Głupoty Odnajdują Się Wzajem , Rozumują Się Wspólnym Językiem I Obyczajem , I Piszczą , Wrzeszczą , Wyją , Że Faszyzm , Że Bandytyzm , Że Antymuzułułmanizm I Że Antysemityzm ! ! ! POETA dodał jeszcze ostrzegawczo : TO Oni Decydują O Kulturze , To Oni , Obrońcy Demokracji , Kto NAS Od NICH Wybroni ? :"

Krzysztof (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Taka odpowiedź to żadna opowieść kto to pisał Jankowski ? Bardzo proszę ten Zarząd aby się już skończył te brednie. Nie widzę już ratunku dla tego zarządu

Klaudia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Chyba mocno musi się wam palić podłoże pod nogami ;) Myśle, że już nadeszła pora na zakończenie tych kompromitacji. Dziękujemy Państwu! Ps nie będziemy tęsknić!

Obiektywny (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Porównujac te dwa listy to list pana Furmanka wydaje sie bardziej rzeczowy i merytoryczny. Natomiast list zarządu jest bardzo ogólnikowy, przypomina mi takie łapanie sie czego kolwiek aby dupę ratować

Klaudia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Może odpowiedź PZJ pisał ten sam prawnik, który pisał odpowiedz do zachodniopomorskiego ;)

Obiektywny (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Może Rada niech sie wypowie. Panie Dudek prosze przerwać milczenie

Krzysztof (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Czy ta odpowiedź napisał dzisiaj obrazujący w Lesznie pseudo zarząd czyli Sołtysiak Maciejak i Polaczek Bigaj? Sołtysiak czy ty się już przypadkiem nie czujesz prezesem mieliśmy ostatnio jednego co czuł się prezesem i nic z tego dobrego nie wyszło.

Delegat do Rady Związku (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Czy możemy się spodziewac oświadczenie Rady w sprawie zarzutów p.księgowego? Na jakiekolwiek oświadczenie czy tez wyjasnienie sekretarza generalnego PZJ JAnkoskiego liczyc oczywiście nie można. Profesjonalny SG takiej szacownej instytucji jak PZJ by się wypowiedział, no ale JAnkowski , wiadomo, woli poczekac w którą stronę wiatry zawieją. CZy będzie się ustawiał "pod Sołtysika" czy pod Milewskiego? Ogólnie syuacja w PZJ - syf!

pytanie (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Czegoś tu nie rozumiem, taj całej fali hejtu. Przecież ten teraz tak opluwany powyżej p. J. był od pewnego momentu w zarządzie Abgarowicz-Wawrzyniak "spadochroniarzem" i głównym informatorem hermanowicy. Później najbardziej najbardziej wiernym i oddanym wykonawcą poleceń jedynej słusznej władzy Święcicki-Podpora, z jeszcze ważniejszym "drugim rzędem" w Hermanowie. Po wyborze Szewczyka był pierwszym źródłem informacji i przecieków, co robią "nowi" i w miarę możliwości mającym przygotować grunt do szybkiego powrotu dawnych władców. Co się takiego stało, że teraz tak bardzo go atakują i chcą zniszczyć? Boją się jednak Sołtysiaka? Nie mają na niego haka, a ten z PZPR ancelrz obśmiał?

Ksenia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Sekretarz Jankowski był polecony p.Abgarowiczowi przez niejakiego Szaszkiewicza Huberta i zawsze pracował dla jednego człowieka - p.Sołtysiaka. Teraz po prostu aktualny zarząd chce to wreszcie sformalizować i razem z parkujmajstrem Jankowskim oddać siebie i związek w ręce p.Sołtysiaka.

rajan (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Mamy teraz tuż przed zjazdami festiwal przepychanek między p. Furmankiem i jego biurem rachunkowym a obecnym zarządem. Już w marcu 2016 wypowiadałem się, że bardzo złym posunięciem ówczesnego zarządu było oddanie księgowości do firmy zewnętrznej. A jeszcze umocowanie właściciela firmy jako głównego księgowego to już całkowity brak wyobraźni. Już wtedy wskazałem na fakt, że oddanie tego, ale i nie tylko tego segmentu do firm zewnętrznych ogranicza decyzje i kontrolę związku nad tymi działaniami. Przecież wiadomo, że jak nastąpi konflikt pomiędzy związkiem a firmą zewnętrzną to właściciel danej firmy może „zwinąć swoje zabawki” i pozostawi związek z dużym wyzwaniem. Tak też się stało. Przyznam, że mimo iż przewidziałem taki scenariusz wcale mnie nie to nie cieszy. Dla mnie niejasne są dwie sprawy. Cały czas się mówi, że p. Furmanek jest/był głównym księgowym PZJ. Ja mam pytanie, czy p. Furmanek jako główny księgowy był na etacie związku, czy tylko właścicielowi biura rachunkowego, osobie z zewnątrz, nadano tak duże uprawnienia. Jeżeli całkowitą obsługę prowadziło biuro rachunkowe to dlaczego p. Wierzchowska była na etacie PZJ wykonując pracę dla biura rachunkowego? Czy drugi księgowy p. Mazurek był jest pracownikiem PZJ czy biura, bo jeżeli biura to wraz z wypowiedzeniem biura i on odchodzi, a jeżeli jest na etacie PZJ to dlaczego? To są ciekawe pytania bo to o czym pisze p. Furmanek i na co odpowiedział zarząd to tylko konsekwencje złej decyzji poprzedniego zarządu. Jeżeli całą księgowość oddali na zewnątrz to trudno wymagać aby firma zewnętrzna całkowicie identyfikowała się ze związkiem. Być może obecny zarząd próbował zmienić te reguły i przywrócić kontrolę i decyzyjność w sprawach finansowych w ręce związku ale zrobił to niezręcznie, i w zasadzie pozostawił związek bez księgowości. Nie jest łatwo w nagłej sytuacji konfliktowej przejąć płynnie rachunkowość bo przepraszam kto i kiedy przejmie tą pracę od biura rachunkowego. To jest problem a nie tam jakieś przepychanki o zegarki. Odnoszę wrażenie że obecny zarząd, który być może w zakresie wewnętrznych działań związku działa dobrze, nie bardzo w tym zakresie daje sobie radę. Ktoś powie , że się czepiam, ale chciałbym aby zarząd był precyzyjny. Jeżeli czytam w oficjalnym komunikacie zarządu że 5 kwietnia odbędzie się również „Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Jeździeckiego. Na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ma zostać wybrany nowy Prezes PZJ.”, to mam pytanie kto pisał ten komunikat i czy zarząd przed publikacją go czytał. Z uchwał zarządu wynika że będzie zjazd nadzwyczajny, zjazd sprawozdawczy i drugi nadzwyczajny . Jest pewna różnica. Teraz nie wnikam w to czy p. Furmanek miał całkowitą rację, czy zarząd w swojej odpowiedzi ma rację, ale jak czytam w komunikacie takie nieprecyzyjne informacje to przyznam szczerze, że powoduje to pewien dystans do treści w nim zawartych. Odnoszę wrażenie, że zarząd albo sam albo pod wpływem osób z „tylego rzędu” trochę się gubi. Nie wiem czy po mojej wypowiedzi, czy sami się dopatrzyli, ale mamy kolejną uzupełnioną listę gości na zjazd, tym razem uzupełnioną o p. Milewskiego, więc p. Milewski będzie mógł startować wyborach co jednych ucieszy a innych zmartwi.

Krzysztof (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Czy ktoś wie nad czym obraduje pseudo zarząd z panem Sołtysiakiem na czele w Lesznie oprócz tych wypocin co napisali w tym liście??

xyz (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Straszy się uczciwego starszego pana paragrafami z k/k tak jak wcześniej emerytkę z zachodniopomorskiego.

Obiektywny (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Bardzo bym chciał wiedzieć jeżdzę przed zjazdem jaka opinie w tym temacie ma rada związku. Dlaczego tak zawsze chętnie komentujący rzeczywistość redaktor Dudek teraz milczy? Czyżby miał coś do ukrycia? Czy poprostu nie chce sie negatywnie wypowiadać o swoich kolegach którzy pomogli mu zając stanowisko w radzie związku ?

Sędzia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Nie kompromitujcie dalej siebie oraz naszego nieszczęsnego Związku i może już nic nie komunikujcie.

p o Z A W O D A C H 2 KWIETNIA 2017 (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Wspomnienie ----- Dyrektor STADNINY zacytował przysłowie chińskie : " Najciemniej jest pod latarnią " ---- Wykorzystałem to brutalnie ---choć prywatnie był to dla mnie dramat ... Upór nie był dowodem mojej odwagi , tylko sprytu stojąc w uwczesnych latach przed UB - choć odwagi nigdy mi nie brakowało .......Miałem nad nimi przewagę , dyrektor UB " Będziemy chcieli panu pomóc ----- dlaczego nie chce nas pan wesprzeć ?" Pytał dyrektor UB Odpowiedziałem --- przyjdę do was , jak będziecie popularni ,,,, ale nie teraz" " Ale pan nam przysporzy popularności " " To za drogo mnie kosztuje odparłem .... Swojej popularności nie będę nikomu dawał" Ta rozmowa DUŻO wniosła ---- to była bardzo ciężka ale Stajnie Sportową nam Zamknął ---- Bandyta z UB Od tamtej CHWILI potrafię odróżnić MY od WY ........ Życzę Powodzenia ---- NOWEMU --- PREZESOWI ----- p z j .... --------------------------- Tamte czasy były bardzo TRUDNE w JEZDZIECTWIE -------- Trzeba było wiele ROBIĆ

p o Z A W O D A C H (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Wielu Wspaniałych JEZDZCÓW w tamtych czasach MÓWIŁO mi,,, że w tym MIEJSCU nie p o WINNO być STAJNI -- SPORTOWEJ , Choć w tamtych czasach była KOPALNIA wspaniałych KONI + Doskonałe Warunki

Delegat do Podpory (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Czy Ty i grupa hermanowica oraz Wasz kandydat Jurek Milewski nadal popieracie Sekr. generalnego PZJ i parkurmajstra w jednym Łukasza Jankowskiego? Czy jeśli wygra Milewski lub inny Wasz kandydat , to będziecie tak jak niestety przez ostatnie dwa lata robiliście tolerowac konflikt interesów jaki polskiemu jeździectwu fundował przez te kilka lat tydzień w tydzień Lukasz Jankowski? Czy zmienicie podejście i skutecznie pozbędziecie się zachłannego sekretarza generalnego z PZJu? Kompromitacja PZJu przez ten konflikt interesów jest totalna! Spora grupa samodzielnie myslących Delegatów od tego uzależnia swoje decyzje. Ta grupa jeszcze kilka tygodni temu popierała Szewczyka a potem Pisarskiego ,ale fakt tolerowania przez zarząd z Pisarskim konfliktu interesów jaki funduje Jankowski , spowodował, że ze względów etycznych nie możemy na nich głosować.

Delegat do p.B. Kuchejdy (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Panie Bogdanie, co tam Pan jeszcze robi z tymi ludźmi , co tolerują takie konflikty interesów! Pan , jako wyjątkowo uczciwy i porządny człowiek ! Co Pan tam robi z tym Jankowskim ?!?!?!?!?!!?!?!? Zgroza PAnie Bogdanie . Pan nie powinien swoją osobą uwiarygadniać tych świństw!

Obiektywny (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Obserwując od kliki lat to co sie dzieje w PZJ zaobserwowałem ze wszystko co złego było wiąże sie tylko z jedna osoba która jest Jankowski. Trzeba to zmienić mam nadzieje ze delegaci tak wybiorą aby nowy zarząd odrazu podziękował Jankowskoemu.

Delegat do Obiektywnego (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Nie ma takiej mozliwości. Grpa Podpopry i Kaliszuka jest jakoś związana z Jankowskim ; Jankowski im bardzo pomógł przejąc władze dwa lata temu ; Jankowski odegrał kluczowa rolę w puczu sprzed dwóch lat i go hermanowica nigdy nie zwolni ( pewnie sie boją Jankowskiego) , a grupa aktualnego zarządu z Pisarskim ( Jankowski ich przerasta intelektualnie i kombinatoryką "polityczną" i manipulacyjną) boją się JAnkowskiego jak diabeł święconej wody , tym bardziej nie zwolnia Jankowskiego. No a Sołtysiak , to wiadomo, tworzy duet polityczno-biznesowy z JAnkowskim i też JAnkowskiego nie zwlni. Czyli : cokolwiek się stanie na Walnym -Jankowski zostanie w PZJ! Można powiedziec, że Jnkowski wygra , ale PZJ i polskie jeździectwo przegra. Przegra tak jak przegrywa od momentu pojawienia się JAnkowskiego w PZJcie! Abgarowicz i Wawrzyniak powinni przeprosić za Jankowskiego!

Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Za cztery miesiące ME seniorów w PL.Nieodpowiedzialnoscia byłoby zmienienie teraz SG ponieważ przez niego przechodzi cały ciężar korespondencji.Poprzednicy mogli wczesniej wielokrotnie dokonać wymiany ŁJ. Krytykować jest prosto tylko ci co teraz piszczą i popierają p Milewskiego są znani z działań "dla Pzj i sportu" Podpora,Milczarek,Kaliszuk z Kasztelanem,Helak,Kaźmierczak ,Swiecicki pokazali juz jak w ich wykonaniu wyglada demolka zwiazku.Teraz znaleźli kolejnego...... żeby ich osłaniał.

Delegat do Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Nie bądź śmieszna. Dla ME w WKKW w Polsce znacznie będzie lepiej jak JAnkowskiego już w PZJcie nie będzie. To jest oczywiste! korespondencja i Jankowski....hehehe . Zapytaj członków poprzedniej Rady co to znaczy "korespondencja" z jankowskim!

Obiektywny (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Czyli nie ma możliwości zwolnienia Jankowskiego? Myśle za pan Milewski sobie z nim poradzi

do Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Komentarz usunięty, z powodu naruszenia §7 regulaminu. Administrator.

jaki budżet? (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Wirtualny i życzeniowy. Nie oparty na żadnej umowie sponsorskiej, bo w listopadzie żadnej jeszcze nie mieli.

Georg (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

p. Milewski wg mnie nie bedzie startowal i nie zostanie prezesem PZJu. Hermanowica jest za slaba, wewnetrznie sklocona i beznadziejnie niekompetentna. A do tego Kaliszjuk podobno nie jest juz wiceprezydentem Zielonej gory, czyli Jankowski go oleje! Ekipa stojaca za aktualnym zarzadem jest rownie niekompetentna i calkowicie bezradna wobec wyzwan stojacych przed PZJem: ME w WKKW, pozyskanie sponsorow, informatyzacja etc. No a poza tym Jankowski nie trsktuje tej ekipy powaznie ( stad wyciagnal Soltysika, jako hehe zbawce i gwaranta etatu dla jankoskiego).tu ktos wyzej pisal ze jankowski sie dostosuje zarowno do hermanowicy jak i warszawki.Pewnie tak, ale dla jezdziectwa to tragedia. I na koniec przylaczam sie do apelu do p. Kuchejdy: BOGDAN CO TY TAM ROBISZ Z TYMI LUDŹMI ZLEJ WOLI I MANIPULANTAMI?!?!?!? Pomysl chwile w co sie wkrecasz!

Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Jeżeli pan Milewski ktory nie ma pojęcia ma zaplecze-"Republika Kolesi" to na sukces po tej stronie nie ma co liczyć.Pana Furmanka nie odbieram poważnie co empirycznie było widac po jego nieudanych iniepowaznych wypowiedziach na ost. zjezdzie.Dzis potrzebna jest nam silna osobowość i taka na szczęście jest.

DO Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Komentarz usunięty, z powodu naruszenia §7 regulaminu. Administrator.

Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

W PiS jest zasada rządzi ktoś inny jak prezydent,premier,prezes.Juz to przerabialiśmy.Niepowazne kolesiostwo..Czekam na opinie biegłego -wiele wyjaśni w sprawie "sterowanego" listu p. Furmanka.

DRA10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Tak się zastanawiam dlaczego zarząd PZJ zniża się po poziomu szamba w którym taplają się osoby pokroju pan F ? Wyleciał bo nie nadawał się do pracy, nie miał kompetencji no to i wyleciał. Krzyż mu na drogę i tyle w temacie. Po jaką cholerą komentować bzdury jakie on pisze ? Naprawdę trzeba dobijać kogoś kto sam się skompromitował ?

Ksenia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Pan Furmanek nie wyleciał to on kopnął w d... zarząd i zwolnił się z pracy bo właśnie się nie chciał taplać w szambie. I nic tego nie zmieni więc nie wysilaj się DRA i Hubercie.

Sędzia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Odezwał się adwokat Jankowskiego,Szewczyka a teraz Sołtysiaka Hubert Szaszkiewicz od którego nawet koledzy się odcinają. Kończ waść, wstydu oszczędź.

Delegat do Małopolski (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Połączmy sily i uratujmy PZJ przed Jankowskim i tym grzecznym inaczej z Leszna! Nie pozwolcie na dalszy rozklad Zwiazku. Uratujmy Zwiazek przed Soltysikiem i przed Podpora z Kaliszukiem. Wybierzmy madrze! Nie dajcie sie zastraszyc hermanowicy-targowicy.

Obiektywny (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Postawa leśnych dziadków DRA i Aleksandry czyli Szaszkiewicza jest juz desperacka. Wszyscy widza ze zarząd sie skompromitował i nie ma juz dla niego ratunku, ale oni dalej brną w swoje urojone wizje. Panowie dajcie juz spokój temu związkowi czas na emeryturę.

Delegat do Obiektywnego (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Problemem tych przyzwoitych ludzi , ktorych po chamsku nazywasz dziadkami lesnymi , jest to ze maja wybor miedzy dżumą a gruźlicą. Maja ciagly dylemat mniejszego zla. Oczywiscie wiekszym dla nich zlem jest hermanowica-targowica, ktora w dwa lata doprowadzila PZJ do kompletnej ruiny niz duet Jankoski- Soltysik! Oczywiscie oni nie wiedza jaka destrukcyjna role pelni/pelni Jankowski. Ale sie przekonają ( oczywiscie ci inteligentniejsi; Szewczyk sie przekonal , ale czlonkowie Szewczykowego zarzadu- niestety jeszcze nie; a mieli prawie 4 miesiace. A jesli to prawda, ze Jankowski caly czas stawia parkury i to temu zarzadowi nie przeszkadza , to chyba lepszy jest Jurek Milewski i Jaliszuk!

Sędzia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Milewski wydaje się jedyną sensowną alternatywą dla Sołtysiaka o którym napisano dużo i szkoda znowu bić pianę. Sołtysiaka dodatkowo przekreśla jego zaplecze: Zaleski, Jankowski i Szaszkiewicz. Tyle.

Obiektywny do Delegat (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Ci Panowie nie stają przed wyborem mniejszego zła tak jak napisałeś tylko desperacko bronią łaskawie panujący nam zarząd. Dlaczego desperacko bo tego sie obronić poprostu nie da. Sam przyznałeś racje ze Milewski na obecna sytuacje jest najlepszym kandydatem.

Delegat do Obiektywnego (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Bronią tego tego zarządu , ponieważ chca ochronić PZJ przed hermanowicą-targowicą. Uważają , że duet Sołtysik-Jankowski to mniejsze zło niż powrót hermanowicy. Z naszego punktu widzenia Jankowski jest tak samo zagrożeniem jak hermanowica. Zresztą Jankowski popierał hermnaowice przy przejmowaniu władzy ponad dwa lata temu i postąpił nielojalnie wobec ówczesnego prezesa Abgarowicza. A jak już pada nazwisko Abgarowicza , to był on niewątpliwie najlepszym prezesem od wiele wielu lat i dawał nadzieję na zmiany! Jankowski przyczynił sie bezpośrednio do jego odejścia z PZJu. Szkoda. Czyli drogi Obiektywny , w tej sytuacji p.Milewsi byłby pewnie jako jeszcze mniejsze zło do przyjęcia, ale za nim podobnie jak za Szubskim ( też dobry prezes , którego hermanów w koncu wywalił!) iŚwięcickim jak cień podąża hermanowica-targowica. Pewnie p.Milewski nie zdaje sobie narazie sprawy z jakości tych ludzi, którzy za nim stoja i pewnie myśli , że będzie miał szanse na samodzielność.. I tu nastęony problem: P.Milewski wygląda na inteligentnego człowieka i jak sie zorientuje co i jak , to też odejdzie. W tej sytuacji najlepiej jakby Delegaci zdecydowali sie na III opcję! JAką? a to juz inna historia

Obiektywny do Delegat (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Widzisz ja uważam podobnie jak Ty ze Abgarowicz był bardzo dobrym prezesem. A Jankowski wykończył wszystkich Abgarowicza, Szubskiego, Szewczyka nawet Podporę wykończył, aby tylko trwać przy władzy. Uważam wiec ze celem nadrzędnym tych wyborów jest odsuniecie Jankowskiego od koryta. A to w obecnej sytuacji oferuje tylko pan Milewski.

Sebastian (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Dokladnie tak jak piszecie najważniejszym celem jest usunięcie Jankowskiego z PZJ, a tego Sołtysiak i obecny zarząd na pewno nie zrobią... to jest dopiero obłuda tej ekipy, szli po władzę i najgłośniej krzyczeli że trzeba jankowskiego wyrzucić a teraz co??? Kompromituja się w jakimś durnym uzasadnieniu do uchwały że nie ma lepszego niż jankowski... Milewski od razu powiedzial że trzeba nowego sekrerarza powolac!

Delegat do Sebastiana (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Niestety nie ma takiej możliwości, aby Jankowski zniknał z PZJu. On jest dośc cwany ( może nie aż tak cwany jak myśli) , a ponieważ ci ludzie kórzy rzadzili do grudnia i ci po grudniu , to on nie ma problemu , aby ich ustawić "pod siebie i Sołtysika". Przecież taki Pisarski nie jest w stanie stawic czoła Jankwoskiemu w walce o władzę , ani w ogóle w jakichkolwiek grach. Z tego co widac w biurze, to Pisarski jest pod przemożnym wpływem SG JAnkowskiego i nic juz nie wskóra. Pisarski musi odejść. Kuchejde podobno te juz przekabacił. . Kaliszuk tez mu nie da rady. No ale Kaliszuk jest słabiutki . Jestem przekonany, ze Szewczyk na skutek braku innych kandydatow ma staowisko SG też by zostawił Jankowskiego. Środowisko musi sobie uświadomić raz na zawsze: jesteśmy skazani na Jankowskiego , który będzie sobie siedział w PZJ a w wekendy nieźle dorabiał do sporej pensji SG jako parkurmajster! I tak się będzie działo do usranej śmierci . Środowisko nie jest zorientowane w tematyce i im się JAnkowski może podoba? Albo olewaja to wszystko - bo wkońcu jakie to ma znaczenie, hę?

Delegat do JKS Przybyszewo w Lesznie (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Pytanie do Organizatorów zawodów w Lesznie ( Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie; przewodniczący komitetu organizacyjnego: Jan Sołtysik): Jakie Panstwo odnosicie korzyści z racji tego, że u Państwa przez kilka lat stawia parkury Łukasz Jankowski , który JEDNOCZEŚNIE jest sekretarzem generalnym Polskiego Związku Jeździeckiego? Czy fakt , że p.J.Sołtysiak startuje aktualnie na prezesa PZJ ma z tym jakiś związek? Jaki?

Krzysztof (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Komentarz usunięty, z powodu naruszenia §1 regulaminu. Administrator.

Aleksandra do Sebastiana (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Kogo Milewski bedzie usuwał lub nie zależy od jego zaplecza(Podpora,Milczarek,.....)bo sam o jeździectwie nie ma pojecia.Ale żeby kogoś usunąć to trzeba najpierw wygrać wybory.Nie zanosi sie na to bo delegaci rozumieją ze ktoś z nikad(ktory tylko chce byc prezesem a to za mało)) mający fatalne zaplecze-ci ktorzy juz pokazali jak nie powinno sie rządzić ,to byłby efekt porażki zwiazku czyli dalszej śmierci klinicznej z ta cała kaliszukowska "gromada".Tylko ta gromada nie uzyskała absolutorium(tak dokazywali.Pierwszy raz w historii)Oni wiedza ze to (Milewski)ich jedyna i ostatnia szansa.No bo czy ktoś mający dobro. Zwiazku na uwadze wybrałby Milczarek(nikt jej nie bierze na poważnie w srodowisku ujezdzenia) albo Podpory(skandaliczny mail obrazujący metody pracy zarzadu) albo Kazmierczaka(nie istniejącego wśród skoczków).No przecież nie.Wiec zostaje pan Sołtysiak i ten zarzad.Dlatego tu na forum wiją sie i wypisują głupoty wciągając w to biednego Furmanka.

Kapitan (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Oni wiedza, ze sprawa Jankoskiego ich pograzy! Podpowiadam : zrobcie z Jankoskiego podziemnego sekretarza generalnego . Skoro nowy ( potencjalny) prezes Soltysik i aktualny Zarzad z Pisarskim i Kuchejdą nie widza mozliwosci zwolnienia Jankoskiego, i mają "przymus" ( jak sraczkę), aby koniecznie pracowac z/pod Jankoskim , to nuech zrobia z niego podziemnego Sekr. Generalnego.

Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

No to zaraz sie okaże z imienia i nazwiska ktory z " kolegów lub koleżanka" są tak nikczemni nazywając kogoś -kanalią.To wstrętne naruszenie dóbr osobistych i jeżeli pan Jankowski tego nie zgłosi to zrobię to ja.

Krzysztof (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Aleksandra czyli ty nie zrównoważony psychicznie de...lu ty masz czelność kogoś po sądach ciągnąć, weź juz ich spać, mam nadzieję że wziąłeś leki bo w twoim wieku to już bez leków nie staje

Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

To ze Krzysztof anonimowo pisze prymitywne teksty -to sam sie osmiesza ale ze poznamy juz jego prawdziwe nazwisko to zaboli a osmieszy cala swoja grupe.Wreszcie

do Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Komentarz usunięty, z powodu naruszenia §7 regulaminu. Administrator.

obserwator (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

aleksandra promuje ubeckie metody zastraszania internautów pamiętaj twoje dane osobowe też wyjdą na jaw w sądzie a wiesz co wtedy środowisko ci zgotuje bądź tego pewny

Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Ten zdenerwowany wyżej-nie na temat.Bedziesz usunięty.

do Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Komentarz usunięty, z powodu naruszenia §7 regulaminu. Administrator.

Sebastian (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Dziwnym trafem aleksandra po wystąpieniu szaszkiewicza na tym forum pod swoim nazwiskiem też zaczyna wszystkich straszyć sądami... dziwny zbieg okoliczności...? Do tego Hubercie może przypomnimy Ci jak na ostatnim zjeździe atakowałeś Łukasza Jankowskiego, a teraz tak się nim martwisz, że za niego będziesz donosić...? Mam nadzieję, że Milewski wygra i raz na zawsze pozbędziemy się Jankowskiego z PZJ! A zarząd w tym piśmie tak się skompromitował brakiem dowodów i konkretnych zarzutów, że ostatecznie sam sobie wystawił czerwoną kartkę! Czyżby to pismo też pisał niejaki mec. Rachwał? Czy to prawda, że jest to kolega Pani Bigaj? A może zarząd do walnego odpowie nam na jakich zasadach zatrudnił Panią Rychter i ile ona zarobiła pieniędzy? Znamienne jest również, że rada PZJ nagle nabrała wody w usta, taki bałagan a Pan Dudek żadnego oświadczenia nie napisał? Czy to jest ten układ o który Wam chodziło?

środowisko (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Komentarz usunięty, z powodu naruszenia §5 regulaminu. Administrator.

Środowisko (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Panie Dudku usuwasz mój wpis tylko dlatego że napisałem nick z małej litery...? Żenujące... a może dlatego że nie był wygodny dla Twojej opcji politycznej...? Może dlatego że wrzuciłem uzupelniona listę gości na walne która jest absurdalna: http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/Lista%20Gosci%20%20uzupełniona%20uchw%201272%20z%2024%2003%202017%20Arkusz1.pdf Zatem ponawiam pytanie jakim prawem sa zaproszwni jacyś prawnicy typu pani Witczak? Kim ona jest? Najbardziej zarząd się osmieszyl uzasadnieniem do zaproszenia jacka kowerskiego - były prezes Stada Ogierów - to faktycznie powód żeby go zapraszac???!!!! Takich byłych prezesow sa setki! Dlaczego jest zaproszony czopek jako były czlonek rady? A dlaczego nie ma innych byłych członkow rady? Wstydu nie macie?! Klakierow szukacie co będą krzyczec z pod sciany? A pan kuleszynski i kowala to jakim prawem? Trenerow tez mamy setki i co wszystkich zaprosicie? Żenujące...

Krzysztof (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Aleksandra czyli Panie Hubercie proszę już się dalej nie pogrążać, zdaje sobie pan sprawę ze wybory macie przegrane i boli pana odsunięcie od koryta. Czas już na emeryturę

Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Co taki " Środowisko" ma do powiedzenia na temat wygłupu Furmanka?To forum jest na ten temat.Zarząd zaprasza kogo uzna za stosowne.Jak sie zaraz okarze ktory z kaliszukowcow to Krzysztof(ten od prymitywnych wpisów )bedzie Wam wstyd.Nie przeszkadzało kaliszukowcom ze zjazd był w Lesznie dwa dni i tuż przed swietami(żeby cześć delegatow nie przyjechała-dwa związki w ogóle nie dojechały).Leszno było blisko.Kazdy kto moze skutecznie dyskutować jest nie na rękę i lepiej żeby na zjezdzie był zestaw tylko hermanowski.Krzysztofa Czopka np. boicie sie jak diabeł święconej wody,a jest to osoba mądra i skuteczna która dalej powinna działać w zwiazku.Nie przeszkadza Wam zatrudnianie kolesi bez konkursu czy bezprawne przedłużenie sobie kadencji poprzedniego zarzadu a przeszkadza prawnik ktory ma o takich sprawach pojęcie.Uwiera Was T.Kowala ktory zdobył ponad 100 medali MP......Przypominam o wyniku kontroli MS( tu tez są zastrzeżenia do księgowości )Za dwa dni wybory-nie wybiera sie osobnieznanych i tych które sie juz nie sprawdziły.Ktory z Was operuje tak prymitywnym językiem -"Krzysztof"bedzie tez za pare dni wiadomo.Dziwie sie tylko panu Milewskiemu ze chce firmować tą grupę.Sam jako radny musi działać lokalnie(Gdańsk)-sesje ,komisje,spotkania klubu PIS,spotkania z mieszkańcami,udział w uroczystościach lokalnych a idą wybory samorządowe wiec nie bedzie za dużo czasu na naukę i bywanie w "Walewicach."A jaki byl(był) styl rządzenia Polskim Związkiem Sportowym pokazał mail Podpory.

Krzysztof (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Aleksandra dziwię się Tobie jak uparcie bronisz tego zarządu czy naprawdę nie widzisz tej kompromitacji?

Środowisko (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Drogi Aleksandro/ Hubercie widać że Ci nerwy puszczają bo nawet błędy ort robisz :) okaŻe pisze się przez Ż. To tak na wstępie. Pan Furmanek niczym się nie wygłupił tylko obnażył metody działania obecnego zarządu i z godnością odszedł. Widać że jak oszalały łapiesz się dziwnych tekstów i argumentów które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Może lepiej napisz ile zarząd pzj dał zarobić Twojej koleżance z wmzj za "jakies" konsultacje? Może napisz ile do tej pory zarząd pobrał wynagrodzenia? Może napisz dlaczego tylko 4 ośrodki bez żadnego konkursu dostały monopol na prowadzenie szkolenia w ramach pzj?

do Środowisko (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Komentarz usunięty, z powodu naruszenia §7 regulaminu. Administrator.

Admin10 miesięcy, 3 tygodnie temu

do środowisko, wpis został usunięty nie dla tego że nick był z małej litery tylko dla tego że wcześniej z tego IP pisał Pan pod nikiem "Sebastian", rozumiem że z tego komputera jest Pan "Środowiskiem". Proszę o zachowanie przyzwoitości i trzymanie się regulaminu. Ucywilizowanie tej dyskusji nam wszystkim wyjdzie na zdrowie.

A. (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

chłopie od tego biegania od komputera do komputera zaraz będziesz mógł brać udział w maratonach :) Ciekaw jestem czy Krzysztof to też ty?? Już jak oszukujecie to przynajmniej róbcie to z głową a jak ktoś was przyłapie to ze wstydu i dla przyzwoitości przynajmniej milczcie... Czego ja od was żądam?!? aż sam się sobie dziwię że to napisałem.

Ksenia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Forumowicze - delegaci! O co się spierać? Za dwa dni podziękujecie zarządowi, który pracował w opisanym przez p.Furmanka stylu albo wybierzecie do tego komiksowego składu jeszcze Sołtysiaka, czyli do biura trafi Jankowski i Zaleski. Nie dziwota, że p.Dudek takie rozwiązanie popiera , po prostu wtedy klikalność strony ŚK zwiększy się po wielokroć.Nie widzę innej przyczyny bo nie wierzę, że nie widzi jako szef rady tego co się przez cztery miesiące działo, a co p.Furmanek opisał.

Baltazar (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Ksenia, Krzysztof, Środowisko czy jak Ci tam, chyba tylko was "troje" tak pozytywnie ocenia list księgowego, inni są mocno odmiennego zdania, tak samo jak jego wystąpienie na poprzednim zjeździe.

obserwator (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Tylko pan Jerzy Milewski jest w stanie zrobić porządek w związku i wie to już większość delegatów

Baltazar do Ksenia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

a tak z ciekawości jak Sołtysiak, Zaleski, Jankowski zwiększą 'klikalność" strony?? Znaczy co usiądą przed komputerami i będą "klikać" myślisz że na tym polega ta "umowa"?? ;). Na razie to ty im ją zwiększasz biegając od kompa do kompa :) Ale proszę Cię napisz mi jak oni to zrobią. Plisss...

Obserwator Obserwatora i innych oszołomów (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Ależ to zaczyna być śmieszne a nawet i żałosne. Zaklinanie wirtualnej rzeczywistości pisząc z jednego komputera pod różnymi nickami nijak się ma rzeczywistość. A w tej widać co niesie za sobą figurant nie mający pojęcia o sporcie jeździeckim. I nie chodzi tutaj o jakiekolwiek nazwiska. Historia pokazała co przynosi obsadzanie stanowiska prezesa osobami z polityki czy "wielkiego biznesu". Osoby te nie mając pojęcia o specyfice związku są tylko fasadą dla ciągnących za lejce z tylnego rzędu. Wybór pana Milewskiego czy innego "iksińskiego" będzie właśnie takim rozwiązaniem. Czy należy wobec tego wybrać pana Sołtysiaka? Nie wiem. Porażką PZJ jest na pewno to, że na 2 dni przed zjazdem nie ma innych kandydatów na prezesa związku.

do oszołoma (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Komentarz usunięty, z powodu naruszenia §7 regulaminu. Administrator.

Delegat Poznań (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Wzywam wszystkich do opamiętania i chwilę refleksji. Związek mamy tylko jednej i jeździectwo tez tylko jedno! Mamy wielki problem od dwóch lat z wyborem sensownych władz związku , w tym prezesa PZJ. Jest to problem SYSTEMOWY. Kwestia personalne sa istotne, niemniej jednak na ten moment bariera rozwoju jest system . System stworzony jeszcze za komuny i potwierdzony niezbyt fortunnymi zapisami w Satutach ( celowo uzyłem liczby mnogiej). W środę Walne Zgromadzenie PZJ. Niestety nikt tak naprawdę nie wierzy , że cokolwiek może się zmienić na lepsze. Dwóch (na ten moment) kandydatów na prezesa PZJ , to kandydaci "polityczni" , nie sa to kandydatury merytoryczne. Żadne z kandydatów nie spełnia choćby podstawowymi cechami , jakimi powienien się charakteryzowac prezes tak szacownej instytucji jak PZJ. Dodatkowo w przypadku p.Milewskiego - słąba znajomośc branży/środowiska, a przypadku p.Sołtysiaka- ewidetny konflikt interesów ( i nie czarujmy się - nie pomoże tu kwestia przepisania ośrodka czy klubu na kogoś z rodziny itd). Do tego za p.Milewskim podąża cień grupy hermanowskiej , a za p.Sołtysiakiem- aktualny sekretarz generalny PZJ Jankowski(nie jest dla nikogo uczciwego tajemnicą, że jego sekretarzowanie w PZJ , to dramatyczna porażka Związku i całego naszego środowiska. Jesli p.Jankowski ma kompetencje do stawiania parkurów, to do bycia na tak eksponowanym stanowisku juz niestety żadnych!). Tak czy owak jest to wybór między złem a jaszcze większym złem. Kłócimy sie tylko i wyłącznie o stopień braku kompetencji, o stopień złej woli, o stopień szkodzenia polskiemu jeździectwu, o stopień nieuczciwości i kofliktu interesów itd. . Niestety nie kłócimy sie o sposoby rozwoju związku i jeździectwa, o metody szkolenia, o system szkolenia, o sposoby pozyskiwania pieniędzy dla związku i dla zawodników , o kształt kalendarz itd.itd. W takiej sytuacji : JA SIĘ WSTRZYMAM OD GŁOSU W KLUCZOWYCH GŁOSOWANIACH. Zachęcam do takiej postawy innych Delegatów, którzy myślą własną głową.

Marcelina (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

A ja myślę Delegacie z Poznania, że wstrzymanie się od głosu na zjazdach w środę będzie bardzo złym wyjściem. Takie postępowanie może doprowadzić do tego, że garstka oszołomów przejmie PZJ. Wiem, że ciężko jest zdecydować się na które złe rozwiązanie postawić. Na szczęście ja nie muszę dokonywać tych wyborów, bo z pewnością bym nie wiedziała kogo wybrać. Ale skoro ty naprawdę jesteś delegatem i się sam, dobrowolnie zdecydowałeś nim być, to nie masz takiego komfortu. Ty musisz wybierać kierując się interesem PZJ.

Delegat Poznań (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Interesem Związku , jest jak najszybsze doprowadzenie do sytuacji , w której będzie mozliwe przeprowadzenie pierwszych pozytywnych zmian. Ponieważ obaj kandydaci gwarantują, że do takiej sytaucji nie doprowadzą , należy wg mnie doprowadzić do przełomu, w którym to będzie możliwe. Rządy Sołtysika oceniam na 3-4 miesiące. Rządy p.Milewskiego na maxymalnie pół roku. Musi dojśc do wstrząsu w środowisku, do prawdziwego wsrząsu, tak , aby środowisko zdało sobie sprawę, że tkwimy w NIEWYDOLNYM , SZKODLIWYM SYSTEMIE. Wstrząs, szok może spowodować w środowisku większe zainteresowanie sytuacją i chęć zmian. Póki tak sie nie stanie , będziemy wybierać między złem a złem. A więc : UCZCIWI DELEGACI, SAMODZIELNIE MYSLĄCY SIE WSTRZYMAJĄ. Podkreślam: nie ma różnicy między p. Sołtysiakiem a p.Milewskim w kontekście przyszłości polskiego jeździectwa. PRZESTAŃMY SIE OSZUKIWAĆ!!!!

xx (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Niestety opcja Warzszawska reprezentujaca p.Szewczyka i grupe odsunietych od władzy zdominowała wybory delegatów w okregu mazowieckim oraz wpłynęła na wybory delegatów w kilku innych okręgach. Obawiam sie że cześć delegatów jest pod ich wpływem i nie myślą racjonalnie

uważny (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

xx - trochę racji w tym jest, ale dokładnie to samo, albo i dużo więcej, można napisać odnośnie kilku zjazdów z ostatnich ponad 2 lat o opcji z Hermanowa. To przecież oni wprowadzili "liczenie szabelek", odpowiednio sterowane wybory w większości WZJ, całkowite lekceważenie środowiska i wybranych przez nich delegatów. Tzw. warszawka się nie rozjeżdża po Polsce za pieniądze PZJ, jak to robili np. p. Podpora ze Święcickim. Warszawka nie wydzwania na oragło z opłacanych przez PZJ telefonów po delegatach. Nie obiecuje cudów niewidów, stanowisk i kasy za poparcie. Nie podejmuje tuż przed zjazdem ważnych finansowo zobowiązań, nie powołuje na 3-4 miesiące za grubą kasę swoich ludzi na stanowiska. Powrót Hermanowa to rozpacz. Znowu p. Helak, Kaźmierczak, Podpora, Mossakowski może jeszcze anestozjolog-komputerowiec Kasztelan i kilku innych. Podwójne etaty albo nie kontrolowane zwroty kosztów. Wielce zasłużony dla Hermanowa Jankowski też się jeszcze przyda i nie musi się bać od tej strony. Atak na niego to tylko zagrywka taktyczna i kamuflarz, nic więcej. Rozpacz! Delegaci! Zapytajcie szczegółowo na zjeździe o tzw. "inne koszty" działalności PZJ. Co zawierają? To przecież największa kosztowo pozycja w PZJ! Tylko kogo zapytacie? Bo księgowy Hermanowa, Furmanek już uciekł? Razem z zegarkami. Zapytajcie ile kosztował PZJ pomysł obsługi PZJ przez jego firmę i dodatkowo jego koszty osobowe!

Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Pan Furmanek miał byc juz wczesniej zwolniony.Dal sie podpuścić pisząc dziwny atak na zarzad ktory tolerował jego niemoc księgowa-wszyscy widzieli brak kontaktu i jego "zawieszenie" podczas ostatniego zjazdu.Taki był i na codzień ten Furmanek.Czemu mu robicie krzywdę (kaliszukowcy)? namawiając go na opis bzdur.Czemu chcecie zrobić krzywdę panu Milewskiemu? Przecież jak przegra wybory będzie to miał wpisane w swoje CV i bedzie miał do was (Milczarek,Podpora......)słuszne pretensje.A za moment są wybory na radnych do sejmiku.Zdaniem wielu nie ma najmniejszych szans mając na uwadze swoje zaplecze,zjawiskowa znajomość jeździectwia,przynależność polityczna ktora ze stadnin Janowa i Michałowa o światowej renomie zrobiła popularność niskich notowań.(podawane jako przykład dobrej zmiany)Juz dwa dni i sie przekonamy o poparciu dla "krolika z kapelusza"

Obserwator 1 (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Milewski nie przegra wyborów,prosimy nie pisać bzdur drogi panie ,to jest człowiek który wam nie pasuje bo nie jest od nikogo zależny ,co do Janowa dalej działa dalej hoduje tylko paru cwaniakom się urwało

Ksenia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

A kto ci udzielił Hubercie tych informacji? I dlaczego łamiesz prawo publikując dane dotyczące polityki kadrowej PZJ? Dodajmy, że są to informacje tzw wrażliwe. Prokurator już zaciera rączki.

Delegat do Obserwator1 (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

p.Milewski przegra , bo nie ma poparcia ze strony sekr gener. naszego nieszczęsnego Związku Jankowskiego. Brak poparcia ze strony Jankowskiego oznacza pewną przegraną! Szewczyk jako kandydat na prezesa solennie obiecał, że Jankowski zniknie. W grudniu `dla "śmiechu" wręczyli mu wypowiedzenie, ale Jankowski "dla śmiechu" uświadomił im skąd im wyrastaja nogi , uświadomił im , że czy to hermanowica czy warszawka bez Jankowskiego PZJ nie może istnieć , no i od tego momentu ćwirkają już "pod Jankowskiego". Jankowski wprawdzie jest wg obserwatorów fatalnym sekretarzem generalnym , ale rozgrywa całe środowisko jak dzieci. Warszawa i Kraków się już kulka razy na Jankowskim "przejechali", ale potrzebują jak widać konkretnego "przypieprzenia". I na pewno się nie zawiodą. Delegat Poznań pisał,, że trzeba się wstrzymać od głosu! Wydaje się to chyba najuczciwsze rozwiązanie. Głosowanie na Jankowskiego ( Podpobno pozostawienie Jankowskiego w PZJcie jest warunkiem Sołtysiaka) wg mojego przekonania nie jest rozsądne. A wręcz przeciwnie.

DRA10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Delegacie pan Milewski nie ma najmniejszych nawet teoretycznych szans bo nie ma niczyjego poparcia, ani delegatów z własnego OZJ ani żadnego innego z całej Polski którzy są przedstawicielami naszego całego środowiska bo to my środowisko ich wybraliśmy na wlane. Jedyne o czym pam Milewski może pomarzyć to o nie karaniu go więcej za narażanie włsnego wnuka ( a został za to ukarany ) i to żbny jak najszybciej zapomniano o jego osobistym blamażu jakim było pomyslenie o prezesurze PZJ

Kapitan (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Nalezy zaaresztowac zlodziei i tego durnego cwaniaka! Skoro warszawka i krakowek nie poradzili sobie z cwanym oszustem, to na policje ćwoka! Nue czekac az rozpierniczy do reszty ten nasz zwiazek!

Kapitan do DRA (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Co ty chlopie gadasz? Daj se na wstrzymanie i popros Jankowskiego zeby byl prezesem

DRA10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Ponawiam swoją prośbę o komentarze wszystkich zwolenników pana Milewskiego po wyborach na prezesa PZJ. Chciałbym sie dowiedzieć dlaczego pan Milewski odszedł w niebyt nim jeszcze zaistniał ? Czy delegaci na walne czyli przedstawiciele nas wszystkich mają w przytłaczającej większości kandydaturę pana Milewskiego w ....czyli tam gdzie miejsce owej, czy też od razu przestaną się do kandydatury owego człowieka znikąd przyznawać ?

rajan (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Aleksandra – jeżeli masz wiedzę, że p. Furmanek miał być wcześniej zwolniony (napisz kiedy i dlaczego) to znaczy, że albo jesteś członkiem zarządu, albo jesteś osobą rządzącą z „drugiego rzędu”, mającą wpływ na jego decyzje, albo jesteś osobą postronną, której zarząd udziela poufnych informacji. Jak by na to nie patrzeć to paradoksalnie broniąc tego zarządu wyświadczasz im „niedźwiedzią przysługę”. Nie wiem, czy Ty naprawdę ich bronisz, czy taką retoryką chcesz ich pogrążyć. Jak chcesz utrzymania tego zarządu to może już nie komentuj. Dodatkowe pytanie jest takie, a skąd wiesz jaki był na co dzień p. Furmanek. Nie jest to publicznie dostępna wiedza. Wydaje mi się, że niepotrzebnie się za niego martwisz co będzie miał w CV i do kogo ma mieć pretensje jak przegra.

DRA10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Kapitanie czy mogę liczyć na Twój komentarz po wyborach kiedy to okaże się że pana Milewskiego nie ma, nie było i nigdy nie będzie ? Jak skomentujesz to że pan Milewski nie może nawet pomarzyć aby być rozważanym na prezesurę PZJ i zostanie oddelegowany na inny odcinek pracy partyjnej ? Pokaże tym samym gdzie czyli w .....ma wszystkich którzy byli na tyle otumanieni możliwością posiadania wszystkiego przez dyletantów PiSu że pomyśleli choć przez ułamek sekundy że ktoś tylko dlatego że jest z PiSu może być prezesem PZJ :))))))))))))))))))))))))

DRA10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Rajan tak pomijając wszelkie nasze niesnaski to naprawdę uważasz że osoba która po rozstaniu z obecnym pracodawcą pluje w swoje byłe gniazdo godna jest uwagi ? Nie uważasz że to zwykłe gó...o? Nie myslisz że ktoś kto miałby przynajmniej ciut charakteru powinien skrytykować najpierw to co według niego podlega krytyce a potem z godnością odejść ? Dla mnie opinia kazdego kto najpierw znalazł się na bruku a potem dopiero krytykuje swojego byłego pracodawce jest szambem i tyle w tym temacie. Jeżeli Ty to popierasz to Twoja sprawa i świadczy tylko o Tobie. Dla mnie o przestępstwach powinna być powiadomiona prokuratura i osądzić sąd wszystko inne to pomówienia godne obecnie panującej nam partii jej ideologi i wszystkich jej wyznawców.

Aleksandra do Kseni (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Wrażliwie to bedzie jak pan Milewski przegra.To zepan -"Furmanek miał byc zwolniony wczesniej"-to moja opinia.(wyjaśniam)A to zepan Furmanek był zakręcony na codzien to opinia tych co mieli z nim( publiczny )kontakt -dostępne organoleptycznie.Nie zrozumiałeś panie rajan-CV dotyczyć bedzie pana Milewskiego po przegranych wyborach a słuszne pretensje bedzie miał do Milczarek ,Podpory.....

Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Szanse pana Milewskiego maleja z godziny na godzine

DRA10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Z 0 do - 1 ?

Ksenia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Hubert/Aleksandro ludzie nie są tak głupi jak w swojej megalomani sądzisz. Pytanie Rajana dotyczyło tego samego aspektu co moje. Więc może odpowiedz zamiast tradycyjnie bredzić. Kto z zarządu lub biura ci udostępnił wrażliwe dane?

Kseniu (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Jezyk twoj tradycyjnie jest rynsztokowy.Dowiesz sie wiele wiecej juz 5.04 .Zapraszam do sledzenia walnego

rajan (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Aleksandra - jeżeli nie widzisz różnicy w stwierdzeniu "miał być zwolniony" a "w mojej opinii powinien być zwolniony" tak więc doprecyzuj. Oceniasz jaki był p. Furmanek na co dzień na podstawie tego co usłyszałeś od innych czy sam sprawdziłeś. Jest to różnica w wiarygodności rzucanych ocen. Co do CV to Ty nie zrozumiałeś. Ja wiem, i tak napisałem, że pisałeś o CV p. Milewskiego. Ja tylko zapytałem po co się martwisz o jego CV. To jego problem a nie Twój.

Kapitan (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Apeluję zeby w siedzibie zwiazku nie smierdzialo tak okropnie meskimi niedomytymi cialami "z nocy"! Niech sie brudasy myją , bo wstyd bedzie tam Pana Jurka Milewskiego wprowadzic!!!!!

Środowisko (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Widać że DRA i Hubert czy inna Aleksandra robią nerwowe ruchy i probują bredzic byle by tylko coś krzyczeć. Do Pana Uważnego - jeżeli jesteś tak doskonale zorientowany to może odpowiesz ba pytanie ile pobieraja obecni członkowie za każdy dzień "działalności" na rzecz związku poza miejscem zamieszkania...? Może dlatego posiedzenia zarządu odbywają się w michałowicach i w Lesznie? Może odpowiesz ile tych "dniowek" już zdążyli pobrac? Może odpowiesz ile wydali na delegacje i DIETY? Jeżeli mówisz że warszawka nie podejmuje ważnych decyzji finansowych i nie daje kasy swoim tuż przed zjazdem to co powiedziec o powołaniu Konrada rychlika na dyrektora sportowego na mniej niz miesiąc przed zjazdem? Ile dostał kasy bez konkursu? Jaka ma odprawe w przypadku wypowiedzenia umowy? Kto jak nie Twoja warszawka zrobiła deal z Sołtysiakiem że musi zostać jankowski? Na ile na 3 tyg przed walnym? I jeszcze odpowiedz jakim prawem ten zarząd dofinansował jakaś impreze swojego kolesia prezesa wmzj która nie ma nic wspólnego ze sportem? Festiwal sztuki Jezdzieckiej? To jest to na co ida nasze pieniadze? Tylko dlatego że musieli koledze się dopłacić? A na koniec za zarzut że księgowy ukradł zegarki mam nadzieję że dostaniesz gruby wyrok. Facet mial honor, odszedł i pokazał prawdziwe metody obecnego zarządu i tyle w temacie!

obserwator (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

brawo środowisko powiedziałeś to co myśli większość środowiska nieubabranego wto wszystko

obserwator (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

znowu głupoty od dra i aleksandra bo chyba to pan a nie pani ,pamiętajcie chłopcy już nie długo w związku będzie porządek i was tam nie będzie ani pana Sołtysiaka rozumiem że jest to dla was przykra wiadomość ale musicie się z tym pogodzić jak to mówią wasi bosowie aby ludziom żyło się lepiej .Jerzy Milewski nowym prezesem PZJ jest to szansa dla całego środowiska (prócz złodzieji,cwaniaków żyjących ze związku itp )

Delegat do Szewczyka (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Panie Szewczyk , głosowałem na Pana i na "Pański" zarząd, DLATEGO ,że Pan solennie obiecał, że zniknie z PZJu sekretarz generalny Jankoski! Teraz Pan popiera oficjalnie p.Sołtysiaka, WIEDZĄC, że warunkiem kandydowania przez Sołtysiaka na fotel prezesa PZj ( swoją droga, jak taka postac może stawiac warunki ) jest pozostawienie JAnkowskiego w PZJcie. I tak jak starałem sie zrozumieć PAńską decyzję o swojej dymisji i NIE BYŁEM wśród tych , którzy odsądzali Pana od czci i wiary, tak dzisiaj musze powiedzieć : Marku! Zróbże coś , żeby ten Jankowski przestał miec jakikolwiek wpływ na losy PZJu i polskiego jeździectwa. Nie będe juz tu tłumaczył dlaczego - sam PAn przeciez wie dlaczego Jankowski nie powinien być w PZJcie. Jeśli nie usłyszymy ( wraz z grupą osób , które nota bene PAn dobrze zna) JESZCZE PRZED WALNYM ,Pańskiego OFICJALNEGO STANOWISKA w sprawie Jankowskiego, to straci PAn dla nas zdolnośc honorową ( zakładamy życzliwie, że PAn ją jeszcze ma).

Lekarz (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Uważam, że należy poprosić Marcina Szczypiorskiego, żeby zgodził się zostać Prezesem PZJ, a Huberta Szaszkiewicza namówić na Sekretarza Generalnego. To byłoby najlepsze rozwiązanie, bo te dwie obecne kandydatury są zupełnie nie do przyjęcia na fotel Prezesa.

Środowisko (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Do tego delegata wyżej: właśnie to jest cały paradoks tej sytuacji że obóz który walczył z jankowskim teraz nagle uznaje go za super gościa? Bo co? Bo jak szli po władzę i krzyczeli za Markiem szewczykiem że mają gotowy pomysł na pzj, recepte na wszystkie bolączki związku a później okazało sie że sa takimi amatorami że nie mieli nawet nikogo w zamian? To jest przecież śmieszne że najpierw zaatakowali Jankowskiego nie mając żadnej kandydatury a teraz z podkulonym ogonem skamlają na tylnich łapach żeby wielki Łukasz został bo tak nakazał jego odwieczny mocodawca soltysiak...? Czy Wy naprawdę żarty sobie robicie z delegatów? Gdzie wiarygodność? Honor? Szacunek? Czy obecnej ekipie te wartości są w ogóle znane? Całe szczęście, że Milewski kilkukrotnie powiedzial że musi być zmiana na stanowisku sekretarza generalnego, mam nadzieję że wygra i zrobi chociaż z tym porzadek... Delegaci głosujący na szewczyka i jego bandę zastanówcie się czy to nie podstawowym zarzutem wobec poprzedniego zarządu był jankowski i jego brak kompetencji? Jak teraz w tej sytuacji możecie głosować na soltysiaka którego podstawowym celem jest utrzymanie wplywów w pzj za pomocą Jankowskiego???

Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Ktoś kto podpisuje sie"Środowisko"szoruje juz po dnie.Jezyk" Szewczyk i jego banda jest prymitywny i nie do zaakceptowania.Wstydz sie człowieku,gdzie ty byłeś wychowywany?Widac ze kaliszukowcy juz pękają.Pani Milczarek podobno nie dojedzie na walne.Oznaczaloby to ze zostawiła pana Milewskiego "na pożarcie".A tyle sie z tym panem najezdziła po zebraniach.Sypie sie wsparcie dla kandydata na prezesa.Zostaje sam na "placu boju" a w dodatku nie zna środowiska i nie ma pojecia o jeździectwie.Jezeli nie zostanie wybrany-a wszystko na to wskazuje- pogłębi sie poczucie ze został wpuszczony(taki przypadek był juz przerabiany).Ale kandydat jest dorosły i jako radny PIS powinien mieć juz wstępne rozeznanie.

Środowisko (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Hubert widać że nie możesz biedaku dospać i już od 6 takie bzdury wypisujesz. Jak zwykle jak brakuje ci argumentów merytorycznych to odwracasz kota ogonem... tylko to potrafisz? Jesteś w stanie odnieść się tylko do słowa "banda" może być "ekipa" jeżeli wolisz ale co to zmieni w sprawie? Na pewno nie zmieni to faktów o ktore pytalem powyżej

Baltazar do Środowiska (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Wygrał z wami Szewczyk wygra i Sołtysiak za którym stoi Jankowski, o czym to świadczy?? o tym że WAS już nikt nie chce i wygrałby nawet Czesiek z pod budki z piwem. Jankowski powinien odejść w niebyt ale mając takich przeciwników (do niedawna przyjaciół) zostanie :(. Nie sądzę by to przysporzyło Sołtysiakowi popularności i za niedługo SG zostanie ktoś inny kto podoła temu stanowisku.

Delegat do Pisarskiego (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Panie kończ waśc wstydu ( sobie ) oszczędź! Nie przydasz się już pan Jankowskiemu w PZJcie , to wypad stamtąd!Do domu wracać i nie zawracać d..y poważnemu sekretarzowi generalnemu . Zrozumiałes pan?

Ksenia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Kolejne pytanie do Aleksandry - Huberta. Skąd informacja, że p.Milczarek nie będzie na zjeździe? Jeśli okaże się to prawdą to znaczy, że zarząd albo sekretarz generalny wynoszą na zewnątrz informacje. Panie Pisarski co tam pan wypaplał Szaszkiewiczowi?

uważny (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

do "środowisko" - nie widzę w żadnym z wpisów zarzutu, że p. Furmanek "UKRADŁ zegarki". Jednak jak sam napisał w swoim liście otwartym "sprawa zegarkowa" była "kroplą", która zadecydowała o jego odejściu, a rykoszetem dostało się jeszcze pracownicy księgowości PZJ (nie biura księgowego p. Furmanka). Bardzo więc prosimy p. Furmanka o informacje o co tu naprawdę chodzi i jaki problem był i jest z tą inwentaryzacją i zaksięgowaniem zdarzenia oraz "poświadczeniem nieprawdy". Zarząd powyżej napisał, że przedstawi informacje jutro. No to czekamy....

obserwator (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

zastanawiam się co jest w ludziach związanych z końmi ,czytając forum na okrągło się obrażają ,na pana kandydata Milewskiego poleciało tyle szamba że nie domyje się do końca roku nie było merytorycznej dyskusji tylko plucie tym bardziej zastanawia mnie dlaczego nikt nie zapytał o to co proponuje ten kandydat np demokratyczny wybór kandydatów do zarządu przez 4 makroregiony np Wielkopolska w zarządzie nie ma nikogo ale w zaparte popiera kanclerza ,który zarządu nie zmieni,pan Milewski opowiedział się za kontynuacją programu Jeździeckie Regiony w wysokości zeszłorocznej zapowiedzi (20 tyś zł),zobowiązał się że nie zabraknie pieniędzy na dzialalność związku do końca roku( ok 800 tys,zobowiązał ,że nie podniesie opłat w następnych latach,on widzi rozwój związku nie w fiskalizacji tylko w popularyzacji min.przez TV i przez otwarcie rynku zawodów aby odbywało się jeszcze więcej zawodów .poprzez stworzenie programu rozwoju młodzieży takiego jak skoki narciarskie .zaraz dra lub aleksandra oplują mnie zarzucą nie znajomość statutu itp odpowiem krótko walne zgromadzenie to najwyższa władza w związku i ona decyduje (np likwidacja rady związku i zastąpienie jej komisją rewizyjną i po zatwierdzeniu statutu w KRS komisja zacznie działać )da się da.obyśmy po wyborze kanclerza nie obudzili się z ręką w nocniku i na jesień mieli nowe wybory koszt (20 tyś)ale większość znowu znajdzie następce pana M.SZ i J.S aby tylko trwać i wygumkować kontrkandydata wszelkimi możliwościami tak jak próbuje się to zrobić z panem Milewskim .

xx (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Fascynuje mnie Aleksandra . Nie je, nie śpi i pewnie rezygnuje z innych rzeczy na rzecz prawdziwego uczucia .A tym uczuciem jest czysta i żywa nienawiść do poprzedniej ekipy . Mam nadzieję że wbrew temu co piszą internauci nie jest "ona " delegatem bo to źle wróży możliwościom porozumienia środowiska i merytorycznym dyskusjom na zjeździe

Baltazar do obserwatora (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Nie gadaj że na Milewskiego coś się wylało... Nikt nie ma nic do Milewskiego poza może DRA z to wszyscy mają wiele do jego zaplecza, więc nie wymyślaj i nie odwracaj kota ogonem. Wy już nie wrócicie i się z tym pogódźcie.

uważny (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Zaczynacie gonić "w piętkę". Ksenia - zastanów się co napisałaś:) Pośrednio potwierdzasz, że p. Milczarek rzeczywiście może nie być na zjazdach, a taką informację posiadł w jakichś sposób zarząd i SG. Atakujesz ich za co? Za przeciek? To jakaś tajemnica państwowa lub służbowa? Może p. Milczarek zdementowałby informację. Obserwator - jeśli jesteś tym co "zawsze", to twoje nastawienie jest znane. W dodatku powtarzasz hasłowe wrzutki tematów i obiecanki kandydata M. Zupełnie nie przestające do rzeczywistości związkowej obiecanki bez żadnego pokrycia! Wielkopolska miała już "złoty róg". "Ostał im się jeno sznur" . Odpowiedz także na pytanie dlaczego likwidować radę związku? Przecież to pomysł właśnie rodem z Wlkp i Hermanowa. Swego czasu w jednym z projektów statutu m. in. p. S.Helak chciał nawet rozszerzenia liczby jej członków! Teraz już nie chcą? Dlatego, że nie służy teraz z jakiegoś powodu ich celom, a środowisko za dużo się dowiaduje o kulisach PZJ ?

Ksenia (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Ja nie wiem czy p.Katarzyna będzie na zjeździe. Po prostu Aleksandra-Hubert osobowe podaje informacje jakby z Lektykarskiej nie wychodziła. Mnie ciekawi kto go informuje, Pisarski, Jankowski ?

uważny (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Kseniu - jak nie wiesz, to nie pisz bzdur i nie innsynuuj czegoś, czego nie ma. Skąd wiesz, że to co pisze Aleksandra to informacje z Lektykarskiej? I tu Cię mamy "króliczku, kłamczuszku":)))))) Twoja wiarygodność jest taka sama, jak adres PZJ na ul. Lektykarskiej:))))))

Delegat do srodowiska (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Poniżej link ze str PZJ , w sprawie nieprawidłowości księgowego. Wg logiki, większośc tych nieprawidłowości , to raczej są bardziej nieprawidłowości zarządu i sekretarza generalnego, a nie księgowego, To wg logiki, ale w PZJ już logiki brak.

Delegat (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

link :http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/Materialy%20uzupelniajace%20na%20zjazdy%2005%2004%202017%20.pdf

Obserwator 1 (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Uważny jesteś za mało uważny tam gdzie trzeba a tam gdzie nie trzeba to się czepiasz adresu a nie rozumiesz sensu wypowiedzi ,

Aleksandra (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Czy to możliwe by twarz(raczej tył) kampanii pan Milewskiego była nieobecna na najważniejszym spotkaniu bo wyborczym.?Termin zjazdu był wszystkim znany a Milczarek bo o jej twarzy mowa jest wyjechana.Zostawila tym samym kandydata z ZZJ na lodzie ,którego w imieniu tego zwiazku zgłosiła osobiście będąc bardzo zaangażowana w kampanie.Czy wystarczy teraz mieć córkę jeżdżąca konno by zostać prezesem PZJ będąc kompletnie nieznanym i nie znającym sie na jeździectwie.?Wręcz wątpliwe!!! Po co wiec obwoziła kandydata po spotkaniach przedwyborczych by nie uczestniczyć w wyborach?Nowy jest dla KM i MP jedyna deska ratunku na zaistnienie w strukturach,ale czyżby juz "najbliżsi"go opuszczają?Zobaczymyjuz jutro ale marnie to wyglada. "Konia nie widziałem ale wiem ze bedzie to moje hobby do końca życia "To słowa po dobrej zmianie któregoś prezesa z Janowa😏

rajan (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Obserwator – masz racę, że najwyższą władzą jest walne zgromadzenie i jego decyzje, jeżeli będą podjęte stosownymi uchwałami, są wiążące dla zarządu, i walne zgromadzenie musi działać zgodnie z obowiązującym statutem. Na jakiej podstawie twierdzisz że walne może wykonać następującą, opisaną przez Ciebie operacją :” likwidacja rady związku i zastąpienie jej komisją rewizyjną i po zatwierdzeniu statutu w KRS komisja zacznie działać” nie da się tego zrobić. Walne zgromadzenie nie może zlikwidować organu statutowego bez uprzedniej zmiany statutu, który będzie obowiązywał po zatwierdzeniu przez sąd i wpisany do KRS. Pomyliłeś kolejność, najpierw musi być wpisany i zapisany w KRS statut (aby obowiązywał) i potem można likwidować radę i powołać komisję rewizyjną. W mojej ocenie wpisanie do porządku obrad zjazdu sprawozdawczego punktów dotyczących wyboru komisji rewizyjnej nie ma podstaw prawnych bo taki organ nie istnieje. Mam nadzieję, że delegaci odrzucą te punkty z porządku dziennego z powodu jak wyżej. Jeżeli już poruszyłem sprawę statutu to może warto zapytać p. Pisarskiego z czego wynika ta zwłoka z zatwierdzeniem nowelizacji statutu bo przed grudniem mówiło się, że były to tylko nieprawidłowości w wypisaniu wniosku do KRS. Jeżeli tak to jaki był problem we wniosku skierowanym do KRS o zmianę władz (zarządu) jednocześnie wprowadzić zmiany w statucie. Zgadzam się z Baltazarem, że w zasadzie do p. Milewskiego nie ma wiele zarzutów poza jego zapleczem, które jednym się podoba a innym nie. Padał jeszcze zarzut, że się nie zna na koniach i nie zna środowiska. Nie wiemy czy nie zna środowiska bo przewrotnie powiem tak. To że nie zna p. Szaszkiewicza i grupy osób mu bliskich nie znaczy że nie zna środowiska bo tak jak piszecie zna p. Mielczarek, p. Podporę a to przecież też część środowiska. Aleksandra – tak jak prosiłem abyś nie martwił/a się o p. Furmanka i jego CV tak samo proszę nie martw się o p. Milewskiego. W zasadzie powinieneś się cieszyć , być cicho i nie ujawniać, że jego własny obóz go zostawia, bo to przecież jest bardzo korzystne dla Twojej opcji. Dyskredytujesz p. Milewskiego stwierdzeniem, że nie zna się na jeździectwie, a skąd jesteś tego taki pewny. Przecież go nie znasz a po kilku spotkaniach przedwyborczych trudno to tak jednoznacznie i stanowczo stwierdzić. Co według Ciebie znaczy „znać się na jeździectwie”, chętnie bym się dowiedział.

Aleksandra do rajana (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Znać sie na jeździectwie tzn. znać Milczarek i Podporę i koniecznie córka musi jezdzic😄Tylko czy wystarczy by zostać prezesem zwiazku?Moze w PiS ...

rajan (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Aleksandra - próbujesz ironizować zamiast odpowiedzieć. Czyżbyś nie wiedział co napisać? Znowu zaczynasz politykierstwo. Jeżeli tak to napisz mi jak to jest, jesteś tak hermetyczny na inne poglądy niż Twoje i wierzysz tylko we własną prawdę objawioną tak jak ten obóz rządzący który krytykujesz to tak naprawdę zdecyduj się do kogo Ci bliżej.

DRA10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Rajan Ty naprawdę uważasz że pan Milewski wystartuje ? Wystartuje pomimo że nie ma żadnego poparcia, nie wie kompletnie czym jest i czym sie zajmuje PZJ czego dał wyraz swoimi wypowiedziami ?

Kapitan do Delegatow (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Nie dajcie sie zmanipulowac przez oszustow i to z dwóch stron! Badźcie uwazni i myslcie swoimi wlasnymi glowami ! Szczegolnie ci z Warszawki i Pomorza niech se uswiadomia jak sa manipulowani!

rajan (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

DRA - ja nie wiem czy wystartuje tak samo jak Ty nie możesz wiedzieć że nie wystartuje. Jutro się okaże, i nie można z góry zakładać co będzie. Wystartować ma prawo jak go ktoś zgłosi i jak wyrazi zgodę i nie ma tu znaczenia co ja czy Ty uważasz.

DRA10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Rajan ja nie odbieram panu Milewskiemu prawa do startu, pytam tylko na dzień przed walnym czy uważasz że pan Milewski wystartuje. Pytam dlatego że ciągle o nim wspominasz w kontekście wyborów.

rajan (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

DRA - napisałem, że nie wiem bo nie jestem p. Milewskim. Jak zapytasz czy moim zdaniem powinien wystartować to powiem tak. Jeżeli jest człowiekiem poważnym i ma zaplecze, które go doprowadziło do tego miejsca to skoro powiedział "A" powinien powiedzieć "B". Nie byłyby to wybory jak by pozostał tylko jeden kandydat bo wtedy może nastąpić jego akceptacja ale również i nie jak nie uzyska większości 50% + 1 głosów "za" i wtedy zostaniemy bez prezesa i co dalej.

DRA10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Dziękuję za odpowiedź. Ja uważam że pam Milewski nie jest poważnym człowiekiem za jakiego go uważasz, moim zdaniem nie ma żadnego zaplecza i nie można od niego wymagać że skoro powiedział "A" to nastąpi jakikolwiek ciąg dalszy. Zgadzam się że wybory z jednym kandydatem będą ułomne, ale jakby nie zaklinać rzeczywistości to drugiego kandydata nie widać. Świadczyć to może o bardzo małym zapleczu wśród działaczy PZJ, albo o tym że w obecnej sytuacji nikt nie widzi szans w starciu z Sołtysiakiem. Jedno i drugie jest smutne i nie najlepiej świadczy o przyszłości PZJ

Sierżant Marcinek (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Bedem głosował na Sołtysika , ponieważ on gwarantuje, ze Jankowski bedzie siedział w PZJcie tak długo, póki sie PZJ nie rozpierniczy na drobne kawałki! Katastrofa , zapaść PZJ jako metoda na perspektywiczną poprawę polskiego jezdziectwa! Bedem głosował na Pisarskiego , ponieważ wbrew wszystkiemu pozostawił Jankowskiego na stolcu sekretarza generalnego naszego zwiazku , dzieki czemu bedzie można szybko naprawić polskiego jezdziectwo , dzieki katastrofie i zapaści w PZJcie w krótkim czasie! Gdyby startował Szewczyk , to i na niego bym głosował , jako ze nie umiał , nie chciał, bal sie zwolnić skutecznie Jankowskiego , a tylko Szewczyk mógł tego dokonać, bo pozostała cześć zarzadu jest leniwa umysłowo, powolna i żyjąc w panice , śmiertelnie boi sie Jankowskiego jak diabeł święconej wody ! Pozdrowienia szczególne dla pana Kuchejdy. Bogdan co Ty chłopie wyprawiasz ?!?!? I to z kim , z ...Sołtysiakiem i Jankoskim?!?!!! . Bójze sie Boga, Bogdan.

rajan (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

DRA – zgadzam się z Tobą, że jest zapewne zbyt małe zaplecze aktywnych działaczy PZJ tylko problem jest w tym, że przy moim zdaniem dużej ilości potencjalnych działaczy jest przekonanie, że z tym skostniałym związkiem opanowanym przez grupę ludzi z dwóch może kilku opcji, uważających , że mają jedyną słuszną wizję (przestarzałą) i monopol na wiedzę i rozwiązania systemowe, nie da się nic zrobić. I dokąd będzie takie przekonanie to grupa nazywana warszawsko-krakowską ( nie łączyć jej z całym środowiskiem mazowiecko-małopolskim) będzie się przepychać o uzyskanie władzy z grupą lubusko-wielkopolsko-pomorską (nie łączyć jej z całym środowiskiem z tych regionów) i na zmianę będą chronić swoje interesy. Aby coś się zmieniło trzeba to zacząć od dołu. Moim zdaniem trzeba doprowadzić do tego aby związek był strukturą stowarzyszeniową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie centralnym ośrodkiem nakazowo-fiskalnym. Dokąd się to nie zmieni nie ma co liczyć na zmiany w PZJ i rozwój jeździectwa. Ja nie wierzę. To o czym napisałem to bardzo obszerny temat i nie w tym miejscu i czasie, ale kto wie czy już pojutrze nie trzeba by zacząć próbować przemian, pytanie jest tylko czy środowisko ich chce.

DRA10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Rajan zapominasz o jednym drobiazgu, a właściwie o dwóch. Po pierwsze zawsze będzie rządzić grupa ludzi "z dwóch może kilku opcji, uważających , że mają jedyną słuszną wizję (przestarzałą) i monopol na wiedzę i rozwiązania systemowe" Drugiej rzeczy jakiej nie wziąłeś pod uwagę to że rządzący pochodzą z wolnych wyborów i są odzwierciedleniem naszej woli.

Delegat (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Oświadczenie p.MArka Szewczyka:"Zostałem poproszony przez koleżanki i kolegów z Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego, abym nie pełnił na tym zjeździe Polskiego Związku Jeździeckiego funkcji delegata. Przychyliłem się do tej prośby. W moje miejsce wejdzie delegat z listy rezerwowej. Przy tej okazji jeszcze raz bardzo przepraszam wszystkich tych, których zawiodłem. Życzę owocny obrad. Marek Szewczyk". Pan Marek nie dodał , że został moralnie oraz intelektualnie pokonany przez demiurga polskiego jeździectwa, zwanego przez złośliwych a durnych "pogromcą prezesów i zarządów PZJu" Jankwoskiego ( Jankowski pełni wciąż funkcje sekretarza generalnego PZJ a jednoczesnie robi za parkurmajstra w Lesznie i w innych miejscach, co wg obserwatorów jest konfliktem interesów oraz kompromitacja instytucji PZJ. Ale konfliktami interesów nikt sie nie przejmuje). Ten mądry i utalentowany dygnitarz związkowy , piastujący jeno z najwyższych stanowisk , Jankowski "przeżył" w niecałe dwa lata chyba 7 prezesów orazi około 25 członków zarządów PZJ. Trudno się dziwić , że Sołtysik obawia się zdolności Jankowskiego do wyiany prezesów i zarządów i postawił na niego jako na warunek przyjęcia fuchy prezesa PZJu. Co będzie z Zalewskim? JAką przyszłośc dla Zaleskiego planuje jankoski? Tak ogłupionego, zmanipulowanego środowiska nawet mi nie żal. I TYLKO KONI ŻAL.

Obserwator (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Jutro ważny dzień proszę odpocząć i podejmować decyzje z przemysleniem nie słuchać wszechwiedzacych dygnitarzy związkowych, bo następstwa ślepego posłuszeństwa mamy widoczne jak na dloni mam nadzieję że następny prezes nie będzie się ukrywał przed delegatami jak pan M.Sz i w związku z ustawą o sporcie i dezubekizacji w lipcu nie spotkamy się znowu szczęść Boże delegatom

Środowisko (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Marek Szewczyk musiał zostać kolanem przyduszony żeby nie pokazywac się na walnym... piękne zagrywka warszawy, żeby można zrzucić wszystko na nieobecnego dezertera... do tego przecież jeszcze ludzie przypomnieli że to właśnie warszawa stała za jego kandydatura... że ta sama ekipa walczyła żeby wywalić Jankowskiego a teraz broni go jak Częstochowy bo inaczej nie zrobią dealu z Sołtysiakiem. sam Szewczyk mial tej refleksji żeby się nie pojawiac ale to w sumie zrozumiałe bo honor i godność ta raczej obce mu cechy...

Delegat (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Hermanowica i Warszawa wspólna sprawa! ( Jankowski jako sekr gene PZJu).

Obiektywny (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Niestety wygra Sołtysiak bo kupił delegatów z wielkopolski

Delegat do Obserwatora (niezarejestrowany)10 miesięcy, 3 tygodnie temu

Czy ważniejsze, żeby Sołtysik dociągnął ( jak obiecał) światłowód do PZJu ( ależ to nowoczesne chłopisko ten Sołtysik) czy żeby Jankoski przestał być sekretarzem generalnym naszego i tak już nieszczęśliwego związku? Panie Sołtysiak ! ŚWIA-TŁO-WÓD! Rozumisz PAn?

rubikon10 miesięcy, 2 tygodnie temu

Panie Furmanek to widzieliśmy podczas zjazdu delegatów w dniu 05.04.2017 w Warszawie świadczy o Panu źle, albo nawet bardzo źle. Trzeba z Panem skończyć "wstydu oszczędzić"!

Dodaj komentarzWciśnięcie przycisku poniżej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu komentarzy.