Podczas odbywającego się w Starym Sękocinie Walnego Zjazdu Polskiego Związku Hodowców Koni doszło do wyboru nowych władz Polskiego Związku Hodowców Koni.

 

Prezesem Związku został wybrany Sławomir Piotrowski, V-ce Prezes WZHK w Warszawie i wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZHK, prowadzący hodowlę koni zimnokrwistych.  

W zaproponowanym przez nowo wybranego Prezesa składzie Prezydium znalazł się m.in. jego kontrkandydat - Mateusz Cichoń, który ostatecznie został wybrany V-ce Prezesem PZHK, co daje nadzieję na pogodzenie interesów hodowców koni zimnokrwistych i szlachetnych w pracach nowego Prezydium.

Ponadto w składzie Prezydium PZHK znaleźli się:

  • Grzegorz Kural
  • Mieczysław Aszkiełowicz
  • Mirosław Sadowski
  • Kazimierz Brzozowski
  • Krzysztof Grąbczewski

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Wojciech Kniaziuk.